Agendawijzer

Bodembeheer

Raadsnummer: rg111/2022

Geschreven op: 13-05-2022 | Laatst bewerkt op: 08-10-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Foto van klein uit de bodem van Almere

De Flevolandse (en Almeerse) bodem is behoorlijk schoon. Het is zaak om dat zo te houden.

19 mei 2022 - carrousel, afgerond.

Nadat de indiener van het agendavoorstel een toelichting op de motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. had gegeven, kreeg de portefeuillehouder het woord. Zij legde uit dat de nota bodembeheer en de visie ecologie deel gaan uitmaken van de instrumenten die horen bij de Omgevingswet (ingangsdatum 1 januari 2023). Daardoor wordt dan heel integraal naar dit soort onderwerpen gekregen. Ze raadde daarom af om deze motie aan te nemen. De aanwezige fracties waren blij met de uitleg van de portefeuillehouder en de indiener trok de motie in.

Waar gaat het over?

Samen met omliggende gemeenten in Flevoland werkt de gemeente aan het zo schoon en gezond mogelijk houden van de bodem in de polder. Zo mag er niet zomaar grond verplaatst worden en zijn er regels over het gebruik ervan.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid stelt in een motie voor om de Nota Bodembeheer uit 2013 te actualiseren en tegelijk die te laten versmelten met de Visie Ecologie 2020 en te kijken of ook de energietransitie kan worden betrokken. Voor een deel heeft dat al zijn beslag gekregen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 19 mei.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: