Agendawijzer

Bommenregeling 2023

Raadsnummer: 24047

Geschreven op: 15-02-2024 | Laatst bewerkt op: 29-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Nieuwbouwlocatie in Almere Oosterwold

Almere vraagt financiële steun voor opruimen oorlogsresten

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W doet het voorstel aan de gemeenteraad van Almere om een financiële tegemoetkoming aan te vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de kosten die in 2023 zijn gemaakt voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten in de stad. Almere heeft, net als in voorgaande jaren, kosten gemaakt voor het onderzoeken en opsporen van deze resten uit de Tweede Wereldoorlog. Er zijn specifieke gebieden binnen Almere, zoals Almere Poort, geïdentificeerd waar de kans op het vinden van dergelijke resten groot is. Om de veiligheid tijdens bouwactiviteiten te waarborgen, zijn maatregelen opgenomen in de bestemmingsplannen. De gemeente wil 68% van de gemaakte kosten, een bedrag van € 459.384 terugvragen via de bommenregeling van het Gemeentefonds.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat er een deadline is verbonden aan het indienen van de aanvraag voor financiële compensatie. Als de aanvraag niet voor 1 april 2024 wordt ingediend, wordt deze pas het volgende jaar in behandeling genomen. Gezien het beperkte budget van de bommenregeling is het belangrijk dat Almere zijn aanvraag tijdig indient om financiële steun te ontvangen voor de gemaakte kosten. Dit is cruciaal voor de voortzetting van veilige ontwikkelingsprojecten in de gemeente en om de veiligheid van de inwoners te waarborgen bij het aantreffen van ontplofbare oorlogsresten.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=bommenregeling


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Tijdens de Politieke Markt van 14 maart 2024 is het voorstel unaniem aangenomen. 


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: