Agendawijzer

Burgeractiviteit: alternatief plan Pampushout

Raadsnummer: rg101/2022

Geschreven op: 08-04-2022 | Laatst bewerkt op: 10-05-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Verharde weg in bosgebied Pampushout

Inwoners bedachten zélf andere oplossingen voor het bouwen in Pampushout.

21 april 2022, carrousel - afgerond

Een aantal bewoners – met weerstand tegen bouwen in het groen - ontwikkelden een alternatief plan: zogenaamde ‘Villatorens’. Geen rijtjeshuizen maar bouwen in de hoogte. Het voorgestelde woonconcept bestaat uit verticaal gestapelde vrij liggende woningen. Met een terras rondom de woning en dus prachtig uitzicht. Ook benoemden de initiatiefnemers een aantal alternatieve locaties. De raadsleden spraken hun waardering uit voor het werk dat de bewoners hebben verzet om tot dit idee te komen. Een aantal had ook kanttekeningen: vooral over de ruimtelijke en financiële haalbaarheid. De wethouder had eveneens waardering voor het plan maar ook gelijksoortige kanttekeningen als de raadsleden. Wel zegde zij toe het voorstel van de initiatiefnemers als vierde alternatief bij de planontwikkeling mee te nemen. Hiermee was de carrousel voor dit onderwerp afgerond.

Waar gaat het over?

Inwoners komen zélf met een alternatief plan voor het bouwen van huizen in Pampushout. Met méér huizen en op andere plekken. Vanuit de direct omgeving van dit gebied nogal wat weerstand was tegen het eerdere voornemen van het college College = college van B&W . Maar de raad besloot in februari toch, na het afwegen van alle belangen, dat het college met die planontwikkeling aan de slag mocht. Het is dus heel interessant om te bespreken wat de inwoners zelf voor plannen hebben ontwikkeld.

Waarom praat de raad erover?

Welk plan het ook wordt, de raad moet erover besluiten.

Waar vind ik de stukken?

In de gesprekswijzer over dit onderwerp.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen, invloed
Raadsnummer : rg101/2022