Agendawijzer

Campagne tegen explosieven in Almere

Raadsnummer: 24011

Geschreven op: 10-01-2024 | Laatst bewerkt op: 16-02-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Vuurwerk

Aanpak illegaal vuurwerk: Een nieuwe campagne in Almere

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ingediend over het aanpakken van het probleem van illegaal vuurwerk, dat steeds vaker in criminele activiteiten wordt gebruikt. De motie stelt voor om illegaal vuurwerk te herbenoemen als 'explosieven' en benadrukt de noodzaak om jongeren en hun ouders bewust te maken van de gevaren en consequenties van het bezit en gebruik hiervan. De motie stelt voor om een campagne te starten, gefinancierd uit het initiatievenbudget van de raad, met als doel de bewustwording te vergroten. Deze campagne zou gebruik moeten maken van posters, sociale media en schoolbezoeken.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze motie omdat het probleem van illegaal vuurwerk in Almere aanzienlijke overlast en schade veroorzaakt, vooral tijdens oud-en-nieuwvieringen. Er is ook een toenemende zorg over het gebruik van illegaal vuurwerk voor criminele doeleinden. De motie beoogt bij te dragen aan het verhogen van de veiligheid in Almere door het bewustzijn en de ernst van dit probleem bij de jongeren en hun ouders te vergroten.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24011 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: