Agendawijzer

Campus

Raadsnummer: 23038

Geschreven op: 17-02-2023 | Laatst bewerkt op: 05-03-2023 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Drie initiatiefnemers van een agendavoorstel in de raadzaal

23 februari, gaat de campus terug naar de tekentafel?


Waar gaat het over?

Namens verschillende bewonersorganisaties nemen drie burgers het initiatief om in gesprek te gaan met de raad. Er zijn plannen voor de bouw van een campus op de plek van de Hospitaalgarage. Daar moeten onder andere woningen en een nieuw schoolgebouw van Windesheim komen. De huidige plannen zijn echter niet hetzelfde als het oorspronkelijke ontwerp van het gebied. De initiatiefnemers vinden dat de inwoners onvoldoende zijn betrokken bij die wijzigingen. Ze willen in gesprek met de raad om hun bezwaar kenbaar te maken. Ook vragen ze de raad om het college College = college van B&W nieuwe opdrachten te geven. Daarbij staan goede participatie en herijking van de plannen centraal. Want volgens de initiatiefnemers zitten er nu te veel fouten in. Het college schuift ook aan bij de bespreking.

U vindt de stukken op onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Voorgenomen%20bouw%20van%20een%20campus


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

23 februari - Bewoners van De Smaragd, Lakeside en The City maken zich zorgen over de bouw van een nieuwe campus. Deze flats liggen pal naast de plek waar de campus moet komen. Dat het onderwerp leeft onder de bewoners was duidelijk. De publieke tribune zat helemaal vol.

De drie initiatiefnemers gaven aan teleurgesteld te zijn met de participatie. Ze zijn niet tegen een nieuwe campus in de stad, maar wél vinden ze deze locatie ongeschikt. Volgens de bewoners leidt de bouw tot verschillende problemen. Zo worden parkeergarages ontoegankelijk, zal er bouwoverlast ontstaan en wordt er gevreesd voor windoverlast. Ook waren er vragen over de gevolgde vergunningsprocedure.

In een reactie gaf de wethouder aan dat sommige dingen inderdaad niet helemaal juist verliepen. Tegelijkertijd was er geen goed alternatief. De raad vroeg de wethouder om de bewoners beter te betrekken bij de verdere planvorming. Maar een andere locatie zit er niet in. Want de raad heeft al ingestemd met deze plek voor de nieuwe campus.