Agendawijzer

11-02-2022

Centrum Buiten

Centrum Almere Buiten

Wat kan er wel of niet bij de verdere ontwikkeling van het centrum van Almere Buiten?

10 maart - Plenair, besluit
Raadsvoorstel Ontwikkelkader Almere Buiten Centrum 2030 (RV-15) AANVAARD 44/0

17 februari 2022 - Carrousel

Het merendeel van de fracties was blij met het ontwikkelkader. Wel werden er nog wat suggesties meegegeven en vragen aan de portefeuillehouder gesteld. De portefeuillehouder gaf aan dat het ontwikkelkader duidelijkheid wil bieden aan de partners. Een aantal partijen kondigden een amendement Een amendement is een voorstel om de tekst van een raadsvoorstel te wijzigen. aan omdat er een omissie in het raadsvoorstel zit.

Waar gaat het over?

In 2020 stemde de raad in met een nieuwe toekomstvisie voor Almere Buiten Centrum. De gemeente ging daarna aan de slag om de ideeën uit te werken. Nu ligt er een ontwikkelkader. Zo'n kader is een schets van wat er in een gebied mag of gaat gebeuren. Inwoners, ontwikkelaars, maar ook de gemeente zelf weten dan wat er mogelijk is. Het college College = college van B&W geeft bij dit ontwikkelkader aan dat het bedoeld is als uitnodiging aan initiatiefnemers om hun initiatieven af te stemmen op drie speerpunten: 1) de gewenste economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en woonprogrammering, 2) de gewenste kwaliteit van de leefomgeving en 3) de realisatie van een herkenbare groene identiteit en duurzaamheid van gebouwen.
Het presidium geeft de raadsleden wel wat observaties mee die tot nadenken stemmen. Bijvoorbeeld: er zijn veel meer plannen gemaakt in het verleden, hoe verhouden die zich tot dit nieuwe kader. En ook op het gebied van de kosten zijn er onduidelijkheden.

Waarom praat de raad hier over?

De raad gaat over de openbare ruimte en over het geld.

Waar vind ik de stukken?

Heel wat links in de gesprekswijzer en andere documenten bij de agendering op 17 februari.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: almere buiten
Raadsnummer : RV15/2022