Agendawijzer

Centrummanagement Almere Stad

Raadsnummer: 23306

Geschreven op: 17-11-2023 | Laatst bewerkt op: 12-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Almere Centrum 1

Hoe houden we het centrum leefbaar, aantrekkelijk en vitaal?

Waar gaat het over?

Een vitaal en levendige binnenstad is belangrijk voor Almere. De binnenstad biedt gelegenheid voor wonen, werken, winkelen en vrijetijdsbesteding voor Almeerders en inwoners uit de nabije regio. Het is hét visitekaartje van Almere. In de afgelopen jaren is het centrum gegroeid naar een stadshart met maar liefst 10 miljoen bezoekers per jaar.  Om de vitaliteit en de leefbaarheid ook voor de lange termijn te kunnen borgen en te vergroten heeft de raad in mei 2020 de visie ‘De eeuwig jonge binnenstad’ vastgesteld. De groei van het centrum zorgt ook voor uitdagingen: Hoe borgen wij de kwaliteit, leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze binnenstad? Hoe zorgen wij ervoor dat het centrum een fijne plek is en blijft om langdurig te verblijven, zowel voor haar bezoekers, bewoners en ondernemers?

Waarom praat de raad hierover?

De raad wil in gespek over het waarborgen en vergroten van de economische vitaliteit, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het stadscentrum. Het voorstel omvat de oprichting van een centrummanagementfunctie met diverse verantwoordelijkheden, zoals het coördineren van dagelijkse onderhoudswerkzaamheden, aansturing van markten en evenementen, en nauwere samenwerking tussen verschillende belanghebbenden. De achterliggende gedachte is om de organisatie effectiever te maken door taken en budgetten onder één centrale aansturing te brengen. Dit besluit komt voort uit de behoefte om de groeiende binnenstad te ondersteunen en uitdagingen aan te gaan, zoals het behouden van kwaliteit en aantrekkelijkheid. 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=centrummanagement


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Vorige week sprak de raad al over dit initiatiefvoorstel. Tijdens de politieke markt werden drie amendementen met betrekking tot ditvoorstel besproken. Twee amendementen door de initiatiefnemers van het initiatiefvoorstel naar aanleiding van de twee insprekers afgelopen week en het gesprek met de portefeuillehouder. Na het bespreken van deze amendementen is door de voorzitter geconcludeerd dat dit initiatiefvoorstel klaar was voor besluitvorming.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: leefbaarheid
Raadsnummer : 23306