Agendawijzer

De 'wasstraat'

Raadsnummer:

Geschreven op: 29-03-2022 | Laatst bewerkt op: 30-03-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Kandidaten bij hun inschrijving als raadslid of fractieassistent

Onder deze wel heel alledaagse term organiseerde de griffie van de raad een middag waarin alle raadsleden konden langskomen voor alle administratieve handelingen om als raadslid aan de slag te kunnen. Eigenlijk helemaal niet alledaags dus, maar juist bijzonder.

Waar gaat het over?

Van raadsleden moet tal van gegevens worden vastgelegd, behalve persoonsgegevens is dat bijvoorbeeld ook welk werk ze naast hun raadslidmaatschap doen. Je kunt niet raadslid zijn én tegelijk ambtenaar in dezelfde gemeente. En een raadslid mag bijvoorbeeld niet óók wethouder, minister of staatssecretaris zijn of griffier van de provincie. Want omdat raadsleden belangenafwegingen moeten maken voor de hele stad, is het belangrijk dat het risico op belangverstrengeling zo klein mogelijk is. Het zou een beetje raar zijn als een raadslid óók ambtenaar zou zijn in dezelfde gemeente en dus besluiten kan nemen over raadsvoorstellen die hij zelf schreef. De raadsleden kregen daarnaast uitleg over tal van praktische zaken en ze werden op de foto gezet, zodat u tijdens de Politieke Markt kunt herkennen wie voor u het woord voert.

Het was een turbulente middag, waarin de raadsleden de fotograaf, ambtenaren van burgerzaken en van personeelszaken en verschillende griffiemedewerkers langs gingen. En dat in de vier zalen waar normaal vergaderd wordt. Maar het was ook een enerverende middag, want zowel de ervaren als de nieuwe raadsleden beseften dat ze nu echt gekozen zijn en dat hen een veeleisende taak als volksvertegenwoordiger wacht. Het is een heel betekenisvolle stap. Raadsleden zijn mede-inwoners zoals u, die námens u vier jaar lang week-in-week-uit de belangen van de stad behartigen.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: