Agendawijzer

De gemeentesite voor iedereen

Raadsnummer: 24094

Geschreven op: 03-04-2024 | Laatst bewerkt op: 06-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Gemeentesite

Een toegankelijke gemeentesite voor iedereen

 

Waar gaat het over?

Een aantal fracties stellen voor om de gemeentelijke website toegankelijker te maken voor alle inwoners, ongeacht hun beheersing van de Nederlandse taal. Het doel is om inclusiviteit en participatie in de gemeente te bevorderen. Momenteel is de website voornamelijk in het Nederlands beschikbaar, met slechts een beperkt aantal pagina's in het Engels. Dit kan een barrière vormen voor inwoners die het Nederlands niet voldoende beheersen om informatie te vinden die ze nodig hebben. De motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. stelt voor om een onderzoek te starten naar de mogelijkheid om de Google Translate-functie toe te voegen aan de website. Deze functie zou het mogelijk maken om de website in meerdere talen te raadplegen, waardoor het voor een bredere groep inwoners toegankelijker wordt.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie in de gemeenteraad over deze kwestie benadrukt het belang van inclusiviteit binnen de gemeenschap. Almere herbergt een divers inwonersbestand, waarvan een significant deel moeite heeft met de Nederlandse taal. Het toegankelijker maken van de gemeentelijke website is een stap naar gelijke kansen voor alle inwoners om deel te nemen aan de gemeenschap en toegang te hebben tot essentiële informatie en diensten. Door mogelijke taalbarrières weg te nemen, kan de gemeente Almere zorgen voor een meer inclusieve benadering waarbij iedereen de kans krijgt om betrokken te zijn en bij te dragen aan de gemeenschap.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24094


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: inclusiviteit
Raadsnummer : 24094