Agendawijzer

06-10-2022

De nieuwe burgemeester

Foto van twee heren in de raadzaal bij de overhandiging van de profielschets burgemeester

De raad praat over de profielschets van de nieuwe burgemeester en neemt er een besluit over.

Over de portretfoto: de twee gezichten in de foto zijn afkomstig van de website 'deze persoon bestaat niet', waarop door een computeralgoritme niet bestaande gezichten worden gemaakt.

6 oktober 2022 - plenair - besloten

Omdat dit van zo groot belang is voor de hele stad, bespreekt de raad dit niet in de carrousel, maar in een plenaire vergadering in de raadzaal. Om die reden ook maken wij zoveel mogelijk van het proces openbaar op onze site.

In de vergadering geeft de voorzitter van de vertrouwenscommissie een toelichting op het proces en de tekst van de profielschets. Daarna biedt hij een gedrukte versie van de profielschets aan de commissaris van de Koning van Flevoland aan. Diverse raadsleden doen daarna korte aanvullende verklaringen. Maar die vragen niet om een verandering van de inhoud van de voorgestelde profielschets. De commissaris geeft een verduidelijking over het verdere proces. Tot slot neemt de raad een besluit over de profielschets.

De voorzitter van de vergadering (burgemeester Bijleveld) spreekt daarna uit dat dit de laatste publieke bespreking is. Vanaf nu is het proces immers vertrouwelijk omdat het om personen en persoonlijke belangen gaat. En omdat het in de wet staat dat het in beslotenheid moet.

  • Raadsvoorstel Vaststellen van de profielschets voor de burgemeester van Almere (RV-60/2022) AANVAARD 40/0
Waar gaat het over?

Almere zoekt een nieuwe burgemeester. Al een tijdje. We zijn nu aan de volgende stap toe, op weg naar een nieuwe burgemeester voor onze stad. Na een enquête in de stad en gesprekken tussen stad, collegeleden en raad, is er nu een profielschets vastgesteld door de vertrouwenscommissie. De raad moet die - als officiële vertegenwoordiging van de inwoners - vaststellen. De commissaris van de Koning is aanwezig om er met de raadsleden over te praten. Ook wordt verteld hoe het proces is verlopen en hoe het nu verder gaat.

De schets is dus gebaseerd op heel veel inbreng. De profielschets is openbaar en kandidaat-burgemeesters kunnen nu gaan solliciteren. Die sollicitatieronde(s) zijn natuurlijk niet openbaar, maar we houden u wel op de hoogte van de ontwikkelingen.

Waarom praat de raad hierover?

Een burgemeester wordt door de Kroon benoemd, maar de raad draagt zélf de gewenste kandidaat aan.

Waar vind ik de stukken?

We hebben een startpagina gemaakt waarop -en van waaruit- u alles kunt bijhouden: https://raadvanalmere.nl/burgemeester

De burgemeester is er voor alle Almeerders. Daarom zetten wij de documenten die in dit proces voorbij komen allemaal om naar websitepagina's, zodat alles helemaal digitoegankelijk is.

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bestuur, democratie
Raadsnummer : rv60/2022