Agendawijzer

30-03-2022

De raad is beëdigd

Burgemeester Bijleveld beëdigd raadsleden op 30 maart 2022

Op woensdag 30 maart 2022 werd de nieuwe raad beëdigd.

Op 30 maart was de 622e Politieke Markt. Niet op de gebruikelijke donderdag, maar op een woensdag dus. Er stonden maar drie onderwerpen op de agenda: beëdiging raad, verklaringen van de fractievoorzitters en het raadsvoorstel Benoeming leden van het presidium.

De beëdiging van de raadsleden is een groot moment. Deze gekozen inwoners gaan een opdracht aan die vier jaar duurt en veel van hun tijd en inspanning vergt. Partijgenoten, familie en vrienden komen die stap aanmoedigen. Er waren zoveel bezoekers dat niet iedereen in de raadzaal kon, ook al bleven er heel wat staan. Daarom werd in andere vergaderzalen de live uitzending getoond. Maar natuurlijk: na afloop van de vergadering ontmoette men elkaar in de raadzaal, in de omloop en in de gangen en in de ontmoetingsruimte. En Almeerse bloemisten hadden wel een goede week, zo te zien.

In het tweede agendapunt kwamen er verklaringen vanuit elke raadspartij, die door de fractievoorzitters werden uitgesproken. Dat gebeurde op dezelfde manier als waarop de algemene beschouwingen worden gedaan. Namelijk door iedere fractie in volgorde van het aantal zetels (van meer naar minder) spreektijd te geven. Elke fractievoorzitter kon op die manier haar/zijn eigen terugblik op de verkiezingen of vooruitblik op de komende raadsperiode geven. Al meteen een inkijkje in de beweegredenen van de politici. Én voor een aantal fractievoorzitters was dit hun eerste optreden in de raad.

Presidium

De raad kiest uit zijn midden een presidium. Dat behartigt de dagelijkse gang van zaken voor de raad. Het presidium bestaat uit vijf raadsleden, een van hen is voorzitter. De presidiumvoorzitter is óók de vice-voorzitter van de raad. Hij/zij treedt op als voorzitter van de gemeenteraadsvergaderingen als de burgemeester afwezig is. De griffier is de secretaris en de belangrijkste adviseur van het presidium. Ook de burgemeester is hier als adviseur bij betrokken. De fractievoorzitters stellen vier kandidaten voor, ze kunnen zelf niet in het presidium plaatsnemen. Voorlopig zijn vier kandidaten aangesteld, de vijfde komt op een later moment.

Op alfabetische volgorde:
dhr. K. (Koen) Bokhorst
dhr. W. (Willem) Boutkan
mevr. E.A.H. (Esther) Hagelaar-van Dijk
mevr. P.A.M. (Elian) van Nunen

Fractieassistenten

De fractieassistenten zijn nog niet benoemd. Dat gebeurt op 7 april, als eerste onderwerp op de agenda. Ze kunnen daarna meteen aan de slag in de carrousel.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bestuur, democratie
Raadsnummer :