Agendawijzer

De stad is aan het verpauperen; ingrijpen vereist

Raadsnummer: 24181

Geschreven op: 28-06-2024 | Laatst bewerkt op: 30-06-2024 | Status onderwerp: nog niet geagendeerd

Afbeelding:Een tuinman maait onkruid en gras

Slecht onderhoud en veiligheidsrisico's

 

Waar gaat het over?

Een aantal raadsleden maakt zich zorgen over de toenemende verwaarlozing van de stad. Het groenonderhoud is zo slecht dat inwoners zelf de pers benaderen in plaats van klachten in te dienen bij de gemeente. Gevaarlijke situaties zoals onoverzichtelijke kruispunten en rotondes ontstaan door het maaibeleid. Het nieuwe maaibeleid heeft geleid tot een toename van bermbranden, overlast door planten zoals bereklauwen en gezondheidsrisico's zoals hooikoorts. Zwerfafval en groot ongedierte vormen ook een probleem, met gevolgen voor de volksgezondheid. Uitgesteld groot onderhoud in wijken zoals De Marken en Stedenwijk-Noord verergert de situatie, vooral voor minder-validen. Dit alles draagt volgens de raadsleden bij aan een achteruitgang van de leefbaarheid van de stad.

 

Waarom praat de raad hierover?

De indieners willen hierover praten omdat het huidige maaibeleid en de slechte staat van onderhoud volgens hun ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van inwoners. Inwoners melden gevaarlijke situaties, overlast en gezondheidsproblemen. Het college heeft bezuinigingen doorgevoerd die, volgens de indieners, niet effectief zijn en zelfs duurder blijken te zijn. De indieners willen in gesprek met het college om oplossingen te vinden voor beter onderhoud en de leefbaarheid van de stad te verbeteren. Er wordt benadrukt dat belastinggeld efficiënt moet worden besteed, zodat inwoners een schone, veilige en begaanbare stad terugkrijgen.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24181


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: onderhoud
Raadsnummer : 24181