Agendawijzer

03-06-2022

Derde tussenrapportage informateur

Fish-eye foto van een vergadering in de raadzaal van Almere

Op 3 juni mei informeerde informateur Henk Jan Meijer de raad en de stad over de voortgang in de vorming van het nieuwe stadsbestuur na de verkiezingen. Hieronder leest u de tekst van de informatiebrief.Aan de raad van de gemeente Almere

Datum: 3 juni 2022

Derde tussenrapportage

Geachte raad,

Op 10 mei jl. heb ik u voor het laatst geïnformeerd over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Daarbij heb ik aangegeven u zoveel mogelijk op de hoogte te houden over de voortgang van het proces.

Het is een landelijke trend dat de vorming van nieuwe colleges meer tijd vraagt dan in 2018. Ook voor 2018 gold al dat de vorming van colleges 15 dagen langer duurde dan in 2014. Als onderliggende verklaring hiervoor wordt genoemd de toename van het aantal partijen, maar ook de omvang van gemeenten. Almere past in dat opzicht in deze trend. Met meer partijen spreken over de vorming van een nieuw stadsbestuur kost simpelweg meer tijd. Maar ook de omvang van de opgaven is hierop van invloed. Hiervoor vraag ik uw begrip.

Ten opzichte van mijn vorige tussenrapportage kan ik u melden dat de nodige stappen zijn gezet. Aan het einde van deze week heeft een eerste inhoudelijke behandeling plaatsgevonden van alle voor de komende vier jaar relevante dossiers. Ambitie is om voor de zomer een inhoudelijke agenda en een nieuw stadsbestuur aan u voor te stellen.

Eerder heb ik u laten weten ruimte te zien voor brede samenwerking met de raad op diverse onderwerpen. Dit uitgangspunt wordt voortdurend afgewogen bij de behandeling van inhoudelijke dossiers naast de herkenbaarheid die wordt gezocht in een agenda voor de komende vier jaar.   

Met vriendelijke groet,

Henk Jan Meijer

Informateur

Telefoon 036-5399995

E-mail raadsgriffie@almere.nl
 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
De 'wasstraat'
De 'wasstraat'
2022-03-29
Artikel delen: