Agendawijzer

Diversiteitscharter

Raadsnummer: RG194/2022

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 23-09-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van verschillende  gestapelde handen om inclusiviteit te verbeelden

Een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd over het onder de aandacht brengen van de intentieverklaring inclusiviteit.

22 september - plenair
  • Motie vreemd: Charter diversiteit en diversiteit op de werkvloer (RG-194/2022) VERWORPEN 13/26

 

8 september 2022 - carrousel

De raad blijkt verdeeld, vooral omdat in het coalitieakkoord al aandacht is voor dit onderwerp. In overleg met andere raadsleden verbreedt de indiener het voorstel, door ook andere organisaties in de stad op te roepen. Komende vergadering moet er een besluit genomen worden.

Waar gaat het over?

Op 30 januari 2020 ondertekende de gemeente Almere een Intentieverklaring Inclusiviteit. Daarmee spreekt de gemeentelijke organisatie met zichzelf af om doelen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Een paar maanden later sprak het college College = college van B&W in reactie op schriftelijke vragen uit dat ze dit ook bij andere organisaties en bedrijven in de stad onder de aandacht wil brengen. Deze motie vreemd roept het college nu op om het onder de aandacht te brengen van gecontrateerde zorgaanbieders voor zowel de Wet maatschappelijke ondersteuning als jeugd. De bespreking heeft als doel om te peilen of er voldoende steun voor het idee is.

Waarom praat de raad hierover?

Het is als motie vreemd ingediend door een raadslid.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 8 september 2022.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: