Agendawijzer

04-02-2022

Domus nieuwbouw

Plattegrond van Domus ontwikkellocatie

Een plan om beschermd wonen in Almere Poort mogelijk te maken.

17 februari - Plenair

Raadsvoorstel Nieuwbouw beschermd wonen-voorziening Domus (RV-10) AANVAARD 38/6

10 februari - Carrousel, voldoende besproken

De meeste fracties waren positief over dit raadsvoorstel. Maar er waren nog een aantal vragen, vooral over de participatie. De portefeuillehouder gaf aan wat de gemeente allemaal al heeft gedaan aan participatie en het verstrekken van informatie aan de omgeving en ook hoe ze dat in de toekomst willen doen. Ook gaf ze aan dat ze eerdere ervaringen meenemen en er nu een klankbordgroep wordt opgericht. Over het raadsvoorstel komt volgende keer een besluit.

Waar gaat het over?

Het college College = college van B&W stelt de raad voor een locatie beschikbaar te stellen in Europakwartier Oost voor de nieuwbouw van de Beschermd Wonen-voorziening van het Leger des Heils, de Domus. Daar is al een vestiging van aan de Spoordreef. De ruimte die daar dan vrijkomt kan worden gebruikt voor uitbreiding van de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen. Deze staat nu voor een deel op een tijdelijke plek in Almere Poort. Kortom, meer vliegen in één klap.

Waarom praat de raad hierover?

Als er voorzieningen komen die te maken hebben met de leefbaarheid in een wijk, moet de raad daarbij betrokken worden.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 10 februari met in de gesprekswijzer enkele handige links.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Vuurwerk Almere
2022-12-03
Vuurwerk Almere
Vuurwerk Almere
2022-12-03