Agendawijzer (wat)

09-09-2022

Draagvlakmeting inbreidingsplannen

Foto van een wooncomplex/flat in de Wierden in Almere Haven

Voorbeeld van voltooide inbreiding in De Wierden

Eerst aan omwonenden vragen of ze wel inbreiding in hun buurt willen, dan pas plannen maken?

nog niet geagendeerd - carrousel

De indiener licht zijn ideeën toe. Daarna praat men erover.

Waar gaat het over?

De gemeente heeft zich voorgenomen om tot 2030 zo'n 24.500 woningen bij te bouwen. Het is onvermijdbaar dat dat ook gebeurt op plaatsen ín de bestaande wijken. Dat worden inbreidingen genoemd. Ze vinden nu al overal verspreid in Almere plaats. Inbreidingen zijn soms voor een buurt zelf van belang, bijvoorbeeld om doorstroming te bevorderen, waarbij buurtbewoners in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Maar soms ook hebben ze een stadsbreed doel en ze zijn voor de stad van algemeen belang. De ervaring leert dat inbreidingsplannen heel vaak op weerstand vanuit de directe omgeving stuiten.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid oppert nu het idee om bij inbreidingplannen eerst te peilen of er bij de omwonenden wel een meerderheid voorstander is. Uit de bespreking van deze motie vreemd moet duidelijk worden of de raad dat ook een goed idee vindt.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 29 september.

 
Vergelijkbare artikelen
Olympuspark
Olympuspark
2022-06-09
Meergronden
Meergronden
2022-06-02
Artikel delen:
Portefeuilles: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing), Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: bouwen
Raads Number : RG209/2022