Agendawijzer

Een burgerberaad over het klimaat in Almere

Raadsnummer: 24053

Geschreven op: 26-02-2024 | Laatst bewerkt op: 12-07-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Burgerberaad

Burgerberaad: Almeerders aan zet voor het klimaat

Waar gaat het over?

Op 23 juli 2023 bood Extinction Rebellion Almere de petitie “Geef Almere een klimaatberaad” aan de voorzitter van de raad. Met deze petitie heeft de organisatie genoeg handtekeningen verzameld om een initiatiefvoorstel in te brengen. Dit voorstel is nu ingediend aan de raad. Met het voorstel wordt de raad gevraagd om een burgerberaad over klimaat te organiseren. Doel van dit initiatiefvoorstel is om de inwoners van Almere actief te betrekken bij het Almeerse klimaatbeleid en zo samen breed gedragen en richtinggevende keuzes te maken voor de toekomst van de stad. De stellers van het voorstel maken zich zorgen over het feit dat Almere achterloopt op de klimaatdoelen van Parijs en dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om deze doelstellingen alsnog te bereiken.

Waarom praat de raad hierover?

Met een burgerberaad hopen de indieners op een meer inclusieve en representatieve vorm van participatie, waarbij de stemmen van een bredere groep inwoners gehoord worden. Het burgerberaad wordt gezien als een manier om het vertrouwen in de politiek te vergroten en een meer gedragen klimaatbeleid te ontwikkelen. Met de keuze voor begeleiding van een onafhankelijk bureau en financiële ondersteuning voor de deelnemers wordt het haalbaar een kwalitatief en geloofwaardig advies op te leveren.  Aan de raad wordt gevraagd om €150.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie van het beraad en toe te zeggen dat de uitkomsten, mits haalbaar en betaalbaar, door het college worden overgenomen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24053


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Transparant budget voor burgerberaad (24053.001) AANGENOMEN 24/19
Burgerberaad adviseert gemeenteraad over klimaatmaatregelen (24053.002) AANGENOMEN 27/16
(Burger)initiatiefvoorstel aan de gemeenteraad: Een burgerberaad over het klimaat in Almere (24053) VERWORPEN 15/28


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Duurzaamheid, ecologie, dierenwelzijn
Tags: klimaat
Raadsnummer : 24053