Agendawijzer

Een Stem voor Elke Stem: Burgerberaden en haar functie

Raadsnummer: 24061

Geschreven op: 04-03-2024 | Laatst bewerkt op: 12-07-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:PM

Krijgen inwoners een extra stem met het burgerberaad?

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel bespreekt het belang van burgerberaden als middel voor burgerparticipatie in Almere. Geïnitieerd door de lage opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen, wordt het burgerberaad voorgesteld als een manier om het vertrouwen in de lokale politiek te herstellen en burgers actiever bij besluitvormingsprocessen te betrekken. Burgerberaden bestaan uit willekeurig gekozen burgers die over specifieke onderwerpen discussiëren en adviseren, wat bijdraagt aan een inclusievere, transparante en verantwoordelijke samenleving. Dit model bevordert diepgaande discussies, representativiteit, en legitieme besluitvorming.

Waarom praat de raad hierover?

Een aantal raadsleden overweegt burgerberaden vanwege de potentie om de burgerbetrokkenheid te verhogen en het democratisch proces te versterken. Door burgers direct te betrekken bij het besluitvormingsproces, hoopt men de kloof tussen de gemeente en haar inwoners te dichten. De discussie richt zich op het verbeteren van de participatiecultuur, het aanpakken van de desinteresse in politiek, en het bieden van een platform voor burgers om hun stem te laten horen. Dit voorstel beoogt niet alleen de kwaliteit van gemeentelijke beslissingen te verhogen, maar ook het vertrouwen van burgers in hun lokale overheid te herstellen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24061


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een aantal raadsleden wil over dit onderwerp een bespreking. Het presidium zoekt een geschikt moment om het op de agenda te zetten.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: burgerberaad
Raadsnummer : 24061