Agendawijzer

Eerste financiële kwartaalrapportage 2024

Raadsnummer: 24119

Geschreven op: 18-04-2024 | Laatst bewerkt op: 19-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Financiën

Inzicht in de financiën van Almere: De eerste Kwartaalrapportage 2024

Waar gaat het over?

De eerste financiële kwartaalrapportage van 2024 geeft een overzicht van de huidige financiële situatie van de gemeente Almere. In dit rapport worden de financiële resultaten van het eerste kwartaal gepresenteerd, samen met een bijgewerkt meerjarenperspectief voor de periode 2024-2028. Er wordt gekeken naar zowel positieve als negatieve financiële ontwikkelingen, zoals onvoorziene uitgaven en eventuele bezuinigingen. Dit helpt de gemeente om gedurende het jaar goed op de hoogte te blijven van haar financiële status. Verder bevat de rapportage geen voorstellen voor nieuw beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. , maar wel urgente voorstellen die direct actie vereisen, zoals de aanpak van financiële tegenvallers en de invulling van noodzakelijke bezuinigingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt deze kwartaalrapportage om te zorgen voor een goede controle en verantwoording van het gemeentegeld. Dit is belangrijk omdat de raad hiermee invloed uitoefent op hoe het geld wordt besteed en zorgt dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De discussie is vooral gericht op hoe de gemeente omgaat met onvermijdelijke financiële uitdagingen en hoe deze in de begroting worden verwerkt. Bovendien geeft de rapportage de raad de nodige informatie om besluiten te nemen over begrotingswijzigingen en belangrijke financiële maatregelen. Daarmee speelt de raad een essentiële rol in het waarborgen van de financiële gezondheid van Almere, iets wat direct impact heeft op alle inwoners en de toekomstige diensten die de gemeente kan leveren.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: financien
Raadsnummer : 24119