Agendawijzer

Eerste voortgangsrapportage Veiligheidsagenda 2023 - 2026

Raadsnummer: 24048

Geschreven op: 15-02-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Veiligheidsagenda

Veilig Almere: Een tussenstand van de Veiligheidsagenda 2023-2026

Waar gaat het over?

De eerste voortgangsrapportage van de Veiligheidsagenda 2023-2026 behandelt hoe Almere werkt aan veiligheid binnen de stad. Deze rapportage markeert de inspanningen van het college College = college van B&W om verantwoording af te leggen over de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Het document belicht de aanpak van criminaliteit en overlast, en de verbetering van de veiligheidsbeleving onder inwoners. Het geeft ook inzicht in specifieke ontwikkelingen en uitdagingen die in 2023 opvielen, zoals het groeiend aantal explosies, en hoe deze invloed hadden op de openbare orde en veiligheid.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt deze voortgangsrapportage om overzicht te krijgen van de veiligheidssituatie in Almere, de uitgevoerde activiteiten te evalueren, en de impact van specifieke gebeurtenissen te begrijpen. Deze bespreking helpt bij het bepalen of de huidige aanpak effectief is en welke aanpassingen nodig zijn om Almere een veilige stad te houden. Door deze dialoog kan de raad bijdragen aan het vormen van beleid dat inspeelt op zowel huidige uitdagingen als toekomstige veiligheidsbehoeften.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=Eerste%20voortgangsrapportage%20Veiligheidsagenda


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De vijf ingediende moties zijn besproken. Na toezeggingen van de portefeuillehouder zijn twee moties ingetrokken, een motie werd ingetrokken omdat deze niet haalbaar bleek. De overige twee moties gaan door naar besluitvorming.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: