Agendawijzer

Energiearmoede

Raadsnummer: RG190/2022

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 09-09-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Dichtbijfoto van een radiatorknop van een verwarmingsradiator

Door de gestegen energiekosten komen gezinnen in de problemen.

8 september - plenair
8 september - carrousel

Naar aanleiding van de motie werd door andere raadsleden een tweede ingediend. Over hetzelfde onderwerp dus en daarom tegelijk behandeld. De raad heeft aandacht voor de problemen en houdt de vinger aan de pols. De vraag is of de gemeente dit moet -of kán- oplossen. En dat de gemeente vanuit haar zorgplicht sowieso al dingen doet voor mensen die in de problemen komen. De portefeuillehouder deed toch enkele toezeggingen en voert eigenlijk de moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. dus al uit. Dan zijn dus niet echt nodig. Geen van beide werd aangenomen.

1 september 2022 - carrousel

Dat de gestegen energiekosten en de daardoor toenemende armoede een groot probleem zijn werd door iedereen onderschreven. Over de vraag of de gemeente dit moet en kan compenseren (en hoe dan), lopen de meningen in de raad uiteen. Het college College = college van B&W gaf aan met nieuwe voorstellen naar de raad te zullen komen over preventie van energiearmoede en een bredere aanpak van armoede, aanvullend op eerder aangenomen beleid Beleid: weten wat je wilt, hoe en wanneer. . Ook bleek nu dat studenten, die eerder waren uitgezonderd, voortaan gebruik kunnen maken van de bestaande regeling voor compensatie van energiekosten. De motie wordt misschien aangepast en gaat anders volgende week door naar besluitvorming.

Waar gaat het over?

Een raadslid diende een motie in vanwege de gestegen energieprijzen. Er zijn veel inwoners die daardoor in de financiële problemen kunnen komen. De motie roept het college op om te (blijven) monitoren waar Almeerders die geen recht hebben op energietoeslag in de problemen komen. Maar ook om indien nodig de vangnetregeling voor deze groep uit te breiden. In een brief van 12 april schreef het college al aan de raad dit te gaan onderzoeken en de raad op de hoogte te houden. Het loopt dus al. Voor de bespreking is een half uur uitgetrokken.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadlid kan een motie vreemd indienen, het presidium besluit erover of die op de agenda komt.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 1 september 2022.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorieën: Werk en inkomen, Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: inkomen
Raadsnummer : RG190/2022