Agendawijzer

25-02-2022

Ernstig gehandicapte kinderen

Rolstoel met vrolijk wiel

Als je een meervoudig ernstig gehandicapt kind hebt, heeft dat een grote impact op het hele gezin.

10 maart - Carroussel


Eén van de raadsleden kwam een aantal jaren geleden in aanraking met ouders met kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (=ZEVMB). In contact met de gemeente moeten deze ouders steeds opnieuw bewijzen dat hun kinderen nooit zullen lopen, niet leerbaar zijn of echt een aanpassing in de rolstoel nodig hebben. Bovendien duurt het vaak lang voordat er iets geregeld is. Met het oog op het belang van deze ouders, hun kinderen én het komende einde van deze raadsperiode, organiseerde het raadslid vorige week een gesprekstafel Tijdens een Gesprekstafel wisselen politici, deskundigen en inwoners informatie uit om een onderwerp beter samen te kunnen doorgronden. en diende zij voor deze Politieke Markt een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd in. De insteek was een ZEVMB paspoort in te voeren: te zien als een groen vinkje waardoor er voor deze groep meer samenhang komt tussen de verschillende procedures en systemen. Dat alle partijen het belangrijk vinden om deze kinderen en ouders te helpen, bleek uit de stemming. Dezelfde avond stemde de raad unaniem voor de proef van de invoering van het paspoort.

Waar gaat het over?

Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking (=ZEVMB) hebben het niet makkelijk. Deze kinderen vragen bijzonder veel zorg een aandacht. Vaak wonen ze kinderen thuis en rust de zorg over de kinderen 24 uur per dag bij de ouders. Dat is niet alleen erg zwaar, het heeft ook grote consequenties voor het sociaal en werkend leven van deze ouders. Daarnaast moet er administratief en praktisch veel geregeld worden. De ouders hebben veel te maken met de gemeente, bijvoorbeeld voor het aanvragen van hulpmiddelen en woningaanpassing maar ook in verband met de leerplichtwet en bijzondere bijstand. De vraag die voorligt is hoe het in Almere gaat met de ouders van ZEVMB kinderen.

Waarom praat de raad hierover?

Een partij heeft signalen gekregen dat de processen rondom deze kinderen bij de gemeente niet goed verlopen. Daarom wil zij met de raad en (ervarings)deskundigen in gesprek om te kijken hoe het met deze groep kinderen en hun ouders in Almere gaat. De partij wil het onderwerp nader onderzoeken voordat zij eventueel politieke actie onderneemt.
De bespreking is een gesprekstafel, dat betekent dat het een niet-politieke ontmoeting is, puur bedoeld om alle deelnemers een beter inzicht in de materie te geven.

Waar vind ik de stukkken?

Agenderingsverzoek
Toelichting

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10
Artikel delen: