Agendawijzer

16-12-2021

Evaluatie weekmarkten

Foto van de warenmarkt in Almere Stad, 's morgens vroeg

 

De weekmarkt op het Stadhuisplein is anders ingedeeld. Bovendien zijn er andere keuzes gemaakt ten aanzien van de branches die op de markten vertegenwoordigd zijn.


 

13 januari 2022 - Carrousel afgerond

Het is een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd. Daarom geeft een van de indieners eerst een toelichting op de agendering: waarom willen ze erover praten. Daarna kunnen raad en portefeuillehouder in inbreng leveren. Het was een hele korte bespreking. De raadsleden waren namelijk eensgezindheid over het doel van deze motie. Op basis van hun inbreng over het toepassen van termijnen, gaan de indieners van de motie deze waarschijnlijk iets aanpassen. De gewijzigde motie wordt dan ingediend om zodat de raadsleden er in de plenaire vergadering over kunnen besluiten. 

 


Waar gaat het over?

Op 11 juli 2019 stelde de raad een nieuwe marktverordening vast. Toen werd ook afgesproken dat het college College = college van B&W de branchering van de marktkramen zou evalueren. Branchering betekent dat een gemeente vastlegt welke soorten handel op de markt mogen worden aangeboden. Bedoeling is dat er een afwisselende en interessante warenmarkt geboden wordt. Het nieuw ingevoerde marktreglement werd in juni 2021 geëvalueerd. Maar dat was dus in coronatijd en is dat dan wel een bruikbare evaluatie, vraagt de raad zich af? Daarom willen ze de volgende evaluatie naar voren te halen. En dat willen ze temeer omdat ze het idee hebben dat de gemeente en de marktcommissie in de evaluatie elk een ander beeld schetsen. Hoe zit dat?

Waarom praat de raad hierover?

De raad vind een uitnodigende en gedifferentieerde warenmarkt in de stad van belang, omdat hij weet dat veel inwoners graag op de markt inkopen doen. Een aantal fracties heeft daarom nu een motie vreemd ingediend om over dit onderwerp van gedachten wisselen met het college en elkaar.

Waar vind ik de documenten?

In de gesprekswijzer staan links naar relevante documenten, bij de agendering staan de motie en die gesprekswijzer.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
BIZ Buiten Centrum
BIZ Buiten Centrum
2021-12-09
Sanitair in centra
Sanitair in centra
2021-11-11
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Economie, arbeidsmarkt en bedrijfsleven
Tags: centrum, detailhandel
Raadsnummer : RG01/2022