Agendawijzer

29-01-2022

Evenaar veiliger

Foto van de Evenaar in Almere Buiten

Twee fracties stellen voor De Evenaar in Almere Buiten sneller verkeersveiliger te maken.

17 februari - Plenair

Motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd: Mogelijkheden tot vervroegen werkzaamheden om de Evenaar verkeersveiliger te maken (RG-49) AANVAARD 41/3

3 februari - Carrousel

De raadsleden staan unaniem achter de motie en zijn benieuwd wanneer er actie komt op de aangekondigde veiligheidsmaatregelen aan de Evenaar in 2022, en of er mogelijk eerder dan 2025 met de langere termijn acties kan worden begonnen. Ook kwam de vraag langs of de Evenaar wellicht niet een 30 km-zone kan worden. De portefeuillehouder snapte de vragen en gaf aan dat de Evenaar niet voldoet aan de hoge standaard die er in heel Almere geldt op het gebied van verkeersveiligheid: de Evenaar heeft op meer plekken verkeersveiligheids-issues. Daarom zou het zijn voorkeur hebben om de aanpak van de verkeersveiligheid op de Evenaar zo snel mogelijk (en liefst de langere termijn-acties ook al in 2023 in plaats van in 2025) te laten starten. Hij benoemt wel twee nadelen: dat er dan moeilijk in 2023 geëvalueerd kan worden hoe de korte termijn maatregelen van 2022 uit de verf komen, én het is lastig om eventuele betere alternatieven te onderzoeken wanneer nu besloten wordt om alle maatregelen naar voren te trekken. Maar de portefeuillehouder ziet mogelijkheden om toch nog een alternatief plan te ontwikkelen. De raadsleden zien uit naar dit vervolg.

Waar gaat het over?

Vanaf 2020 is de verkeersveiligheid van de Evenaar onderwerp van gesprek. In het Mobiliteits- en Infrastructuur Programma Almere 2021-2025 (MIPA) dat begin 2021 in de raad werd vastgesteld, neemt de gemeente zich voor in 2022 een aantal maatregelen te treffen. Twee raadsleden stellen nu voor om te kijken of er eerder al wat gedaan kan worden. Zij deden dat met een motie vreemd aan de orde van de dag.

Waarom praat de raad hierover?

Een 'motie vreemd aan de orde van de dag' brengt een nieuw, nog niet geagendeerd onderwerp op de agenda.

Waar vind ik de documenten?

De gesprekswijzer (met handige links)

Motie: Mogelijkheden tot vervroegen werkzaamheden om de Evenaar verkeersveiliger te maken (RG49/2022)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Verkeer en vervoer, bereikbaarheid
Tags: Infrastructuur, veiligheid
Raadsnummer : rg49/2022