Agendawijzer

Extra aandacht voor jeugdcriminaliteit

Raadsnummer:

Geschreven op: 02-09-2022 | Laatst bewerkt op: 01-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Criminaliteit

Een raadslid oppert dat de aanpak van jeugdcriminaliteit topprioriteit moet zijn.

29 september 2022 - carrousel en afronding

Een bespreking met opvallend veel jongeren als bezoekers, waarin een voor hen ook actueel thema ter discussie staat: jeugdcriminaliteit en de voor hen ook samenhangende bijbehorende veiligheidsissues. De portefeuillehouder ziet deze agendering als een goede kans om door middel van dit gesprek alvast input te verzamelen voor het nieuwe actieplan dat in de maak is. De raadsleden zijn het eens: zowel preventie als repressie is belangrijk. Omdat het een goed idee is de jongeren hier zelf bij te betrekken (uiteraard), gaat de portefeuillehouder meteen na de bespreking met hen in gesprek.

Waar gaat het over?

In het voorjaar werden de bevindingen van een breed wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in Almere bekend. Dit rapport is (nog alleen) als boek verschenen. Een raadslid haakt daar op in en wil met het college College = college van B&W en met de raad bespreken wat te doen. Hij oppert in het agendavoorstel al meteen om jeugdcriminaliteit als topprioriteit te beschouwen.

Waarom praat de raad hierover?

Het onderwerp is als agendavoorstel door een raadslid aangedragen.

Waar vind ik de stukken?

Het college stuurde een raadsbrief over de rapportage.

Lees het agendavoorstel met de toelichting erin.

 


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.