Agendawijzer (wat)

02-09-2022

Extra aandacht voor jeugdcriminaliteit

Criminaliteit

Een raadslid oppert dat de aanpak van jeugdcriminaliteit topprioriteit moet zijn.

29 september 2022 - carrousel

De indiener licht het voorstel toe, daarna spreekt men erover.

Waar gaat het over?

In het voorjaar werden de bevindingen van een breed wetenschappelijk onderzoek naar criminaliteit en veiligheid in Almere bekend. Dit rapport is (nog alleen) als boek verschenen. Een raadslid haakt daar op in en wil met het college en met de raad bespreken wat te doen. Hij oppert in het agendavoorstel al meteen om jeugdcriminaliteit als topprioriteit te beschouwen.

Waarom praat de raad hierover?

Het onderwerp is als agendavoorstel door een raadslid aangedragen.

Waar vind ik de stukken?

Het college stuurde een raadsbrief over de rapportage.

Lees het agendavoorstel met de toelichting erin.

 

Vergelijkbare artikelen
Ondermijning
Ondermijning
2021-12-03
Artikel delen:
Portefeuilles: Onderwijs, jeugd, Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy
Tags: criminaliteit
Raads Number :