Agendawijzer

Floriade, mobiliteitsplan

Raadsnummer: RV22/2022

Geschreven op: 25-02-2022 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Verkeersdrukte, achterkant auto

Er komen waarschijnlijk meer bezoekers met de auto naar de Floriade. Dat komt omdat er meer mensen uit eigen land zullen komen.

10 maart - Plenair, besluit
Raadsvoorstel Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor een wijziging van het mobiliteitsplan van de Floriade (RV-22) AANVAARD 31/13.

3 maart Carrousel

De Floriade BV houdt er rekening mee dat er meer bezoekers naar het evenement komen én dat er meer mensen met de auto komen dan het bestemmingsplan toestaat. Deze vergadering ging over de vraag of de gemeenteraad er bezwaar tegen heeft dat deze toegestane aantallen worden verhoogd. Een verhoging kan namelijk gevolgen hebben voor milieu en natuur. Onderzoeken onderbouwen echter dat de effecten voor milieu en natuur gering zijn en binnen geldende normen blijven. Het merendeel van de raad zag daarom geen bezwaren tegen de gevraagde verhoging. Anderen vonden dat de gemeente meer autobezoek niet mogelijk moet maken, maar juist ontmoedigen. De raadsleden nemen volgende week een besluit over het voorstel.

Waar gaat het over?

In 2017 maakte de Floriade B.V. een inschatting van het aantal bezoekers aan het evenement met daarbij het aantal meegebrachte auto’s. Deze aantallen werden in een bestemmingsplan vastgelegd. Op basis hiervan beoordeelde onderzoekers de milieueffecten van het autoverkeer vanwege de Floriade. De organisatie stelde onlangs haar verwachting over zowel het aantal bezoekers als het aantal auto’s naar boven bij. Dit heeft er mee te maken dat er door corona meer mensen uit Nederland zelf zullen komen. Met de auto, in plaats van het met het openbaar vervoer. Omdat de automobiliteit groter is, is een afwijking van het bestemmingsplan nodig.

Waarom praat de raad hierover?

Het college College = college van B&W vraagt de raad om een verklaring van geen bedenkingen. De raad stemt dan in met het verlenen van de omgevingsvergunning. Zonder deze verklaring kan de gemeente de omgevingsvergunning niet verlenen.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Raadsvoorstel
Collegevoorstel


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.