Agendawijzer

Floriade interpellatiedebat vertrek spilfunctionarissen

Raadsnummer: rg07/2022

Geschreven op: 13-01-2022 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Wethouder Jan Hoek in debat

 

Drie voor de Floriade heel belangrijke personen, hebben hun werk voor het evenement neergelegd. Raadsleden willen met het college College = college van B&W debatteren over de gevolgen hiervan.

20 januari - Carrousel

Er was geen vuurwerk tijdens het debat en het duurde maar kort. Een partij wilde weten wat het vertrek van de burgemeester en de voorzitter van de Raad van Commissarissen betekent voor de aansturing van het evenement. In het debat was onduidelijk hoeveel commissarissen nu precies toezicht moeten houden op het evenement. Dat gaan ze nog bekijken, maar de wethouder denkt dat er nog voldoende commissarissen overblijven na vertrek van de voorzitter. En hij verwacht dat er eind deze maand een nieuwe wordt aangesteld. Kortom, alles draait gewoon door. Maar u moet niet verbaasd zijn als in de raad het laatste woord over de Floriade nog niet gesproken is.

Waar gaat het over?

Zowel burgemeester Franc Weerwind en de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Floriade BV, Eric van der Burg hebben een post in het nieuwe kabinet gekregen. Ook de Director International Patricipants bij de Floriade BV heeft haar functie neergelegd. Alle drie hadden zij een sleutelpositie. Een van de partijen wil zeker weten dat het vertrek van deze belangrijke personen-  zo kort voor de opening - geen gevolgen heeft voor de organisatie van het evenement.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeente is aandeelaanhouder van de Floriade BV en verantwoordelijk voor eventuele verliezen. De aanvrager van het interpellatiedebat maakt zich zorgen over de voortgang van en de kwaliteit van de aansturing.

Waar vind ik documenten?

Gesprekswijzer

Agendavoorstel


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.