Agendawijzer

18-11-2022

Floriade onderzoek

Foto van Floriade met paviljoen en bezoekers

De raad bespreekt of en hoe een onderzoek naar de Floriade moet plaatsvinden.

24 november - Ze bespraken waarom zij een onderzoek willen, wat zij willen onderzoeken en hoe zij dat willen onderzoeken. Over het waarom was de raad al behoorlijk eensgezind: het belangrijkste doel van een onderzoek is om lessen te leren voor de toekomst. Over de inhoudelijke insteek van een onderzoek en het soort onderzoek dat men wil (een rekenkameronderzoek, raadsonderzoek of raadsenquête) waren nog veel verschillende opvattingen te horen. Drie raadsleden hebben hun mening nog niet kunnen geven. Zij komen volgende week aan het woord. Daarna kunnen moties worden ingediend en kan worden gekeken welke voorstellen voor het vervolg op een meerderheid kunnen rekenen.

Waar gaat het over?

In 2016 heeft de raad een Volggroep Floriade ingesteld om kritisch te volgen of het ‘grote project’ Floriade binnen de door de raad vastgestelde kaders werd uitgevoerd. Bij de opdracht die de raad de volggroep gaf hoorde ook een evaluatie na het evenement. Toen in juni 2022 duidelijk werd dat de bezoekersaantallen voor de Floriade enorm tegenvielen, hebben bijna alle fracties in de raad voor een onderzoek gepleit. Over wat voor soort onderzoek dat moet zijn waren veel verschillende opvattingen. Daarom vindt de volggroep het geen goed idee om het initiatief te nemen voor een evaluatie. Met dit agendavoorstel wil de volggroep de raad in de gelegenheid stellen om door te spreken over het onderzoek dat men wil en daarover besluiten te nemen (via moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. ).
 
De volggroep is weliswaar de initiatiefnemer van deze bespreking, maar het is een gesprek tussen de raad onderling. Raadsleden worden gevraagd hun mening te geven en er is gelegenheid voor onderlinge discussie over het doel van een onderzoek, onderzoeksvragen en gewenste vervolgstappen. 
 
In het agendavoorstel wordt verwezen naar een presentatie van een deskundige op het gebied van lokaal enquêterecht, mr. dr. Ilse de Haan. De raad heeft eerder in een technische bijeenkomst met haar over dit onderwerp gesproken. Die bijeenkomst was alleen voor raadsleden, want een soort huiswerk en niet politiek, maar de presenatie is wel openbaar.
 
Een onderzoek van de raad kan de vorm hebben van een raadsenquête. De gemeenteraad in 2022 stelde een verordening vast waarin het recht op een enquête is geregeld. Dat is best even geleden, dus het presidium gaat ermee aan de slag om de verordening te actualiseren.

De stukken staan hier:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=floriade%20onderzoek&filters=year:FILTER%231(2022)

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.