Agendawijzer (wat)

03-12-2021

Floriade veiligheidsplan

Floriade expokaart

 

Vanaf april 2022 vindt de Floriade expo plaats. Voor zo'n bijzonder evenement moet op het gebied van veiligheid veel en goed geregeld worden. Er is een plan.

9 december 2021 - Carrousel afgerond

Een week eerder, op 2 december kreeg de raad 's middags een technische toelichting van het college; een informatiebijeenkomst alléén voor de raad. Enkele raadsleden vertelden daar al wel wat over aan de media. Maar nu de raadsleden zich hierin verder hebben kunnen verdiepen, staat dit onderwerp gewoon in het openbaar op de agenda van de raad en kon iedereen meeluisteren. 

De raadsleden zijn bezorgd over de kwaliteit van de plannen en of deze op tijd verbeterd zullen zijn. Ze vroegen de portefeuillehouder dan ook om een toelichting. De wethouder zegde toe dat hij begin 2022 met een raadsbrief komt waarin hij de raad informeert over de aanpassingen in, en de eindbeoordeling van, het bereikbaarheids- en veiligheidsplan.  

Voor nu is het onderwerp daarmee voldoende besproken.

Waar gaat het over?

Vanaf april 2022 vindt de Floriade expo plaats. Voor zo'n bijzonder evenement moet op het gebied van veiligheid veel en goed geregeld worden. De expo duurt zes maanden, krijgt internationale aandacht en er worden veel (internationale) deelnemers en bezoekers verwacht. Het college en de raad vinden de veiligheid van groot belang en daarom is er een veiligheidsplan gemaakt. In het veiligheidsplan staat hoe de Floriade straks omgaat met zaken als bezoekersstromen en calamiteiten.

De gemeente kan de evenementenvergunning pas afgeven als het veiligheidsplan en het bereikbaarheidsplan op orde zijn. Zonder die vergunning mag de Floriade niet openen voor bezoekers. Zowel de raad als het college hebben externe deskundigen gevraagd de plannen te beoordelen. In deze rapporten uitten de onderzoekers kritiek op de plannen. Volgens afspraak mag de raad over het conceptplan eerst met het college praten. Ook heeft de raad, via de Volggroep Floriade, zelf een extern bureau een second opinion op het plan laten uitvoeren.

Waarom praat de raad hierover?

De Floriade expo wordt georganiseerd door de Floriade BV, een zelfstandige organisatie. Maar die is wel eigendom van de gemeente Almere. De gemeente en de BV zijn samen verantwoordelijk voor de veilgheid. De raad controleert het werk van het college (= de gemeente), maar feitelijk heeft de raad over dit veiligheidsplan die bevoegdheid niet, de burgemeester moet het plan beoordelen. Echter, de raad heef in het verleden gevraagd om bij dit specifieke onderwerp extra betrokken te worden.

Waar vind ik de documenten?

Bij de agendering op 9 december (de bijlagen bij het agendapunt).

In de gesprekswijzer.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuilles: Veiligheid, orde, toezicht en handhaving, informatieveiligheid/privacy, Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: floriade
Raads Number : RG450