Agendawijzer

Floriade, voortgang

Raadsnummer: RG60/2022

Geschreven op: 04-02-2022 | Laatst bewerkt op: 11-07-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Floriade fotocollage update februari 2022

Rapportage over de voortgang van de Floriade en de reservering van geld voor het afdekken van risico's.

10 maart - plenair, afgerond
Raadsvoorstel Voortgangspresentatie Floriade januari 2022 en actualisatie risicoreservering Floriade (RV-20) AANVAARD 31/13

3 maart - Carrousel

De raad besprak twee moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. . Bij de motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. over ‘geen extra geld meer voor de Floriade’ bleek dat de standpunten onveranderd waren. Er zijn fracties die zich willen uitspreken dat het genoeg is: zij willen dat er een streep getrokken wordt. Andere fracties denken dat zo’n uitspraak geen zin heeft. Als er door onvoorziene omstandigheden meer geld nodig is, kan de raad op dat moment een besluit nemen. En de vraag is of de gemeente dan een keuze heeft.  De twee motie roept het college College = college van B&W op de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) te vragen een deel van de ‘start fee’, een bedrag van 3 miljoen euro die de gemeente moest betalen om de Floriade te mogen organiseren, terug te vragen. Het college gaf aan dat de NTR dit geld al heeft geïnvesteerd in de Floriade. Om hier meer duidelijkheid over te geven ontvangt de raad van het college een schriftelijke uitleg. Volgende week nemen de raadsleden een besluit. Kijk bij RV-20.

17 februari - Carrousel, afgerond

Het ging er onderling stevig aan toe. Er zijn extra risico’s in beeld gekomen, maar college vraagt de raad nog geen extra geld. Rijk en provincie worden eerst om bijdrage gevraagd. Sommige partijen wilden een uitspraak dat de raad niet meer geld voor de Floriade beschikbaar stelt. Daar werd een motie voor ingediend. Andere partijen vonden dat het geld eigenlijk al gereserveerd moet worden. Want als de risico’s zich voordoen, moet de gemeente sowieso betalen.
Verder werd gesproken over het toestaan van de bouw van gebouwen waarvoor de vergunning nog niet rond is. De raad heeft daar bezwaar tegen, omdat iedereen gelijk is en voor de Floriade BV geen uitzonderingen moet worden gemaakt. Daarover werd een motie bij plenair meteen in stemming is gebracht. Die haalde het niet.
Een Almeerse ondernemer kwam inspreken over busvervoer voor Floriade dat in 2016 al aan niet Almeerse onderneming werd gegund. Deze ondernemer en diverse partijen in de raad waren teleurgesteld dat lokale ondernemers minder dan gedacht profiteren van de Floriade.
In de bespreking was de vrees te horen over alles wat er nog gedaan moet worden en dat er misschien nog meer tegenvallers komen, maar daartegenover was er ook enthousiasme te horen dat opening nabij is en velen zijn ervan overtuigd dat het een mooi evenement wordt.

10 februari 2022 - Carrousel, technische toelichting Een technische toelichting is een strikt inhoudelijke bespreking van een onderwerp. Politieke standpunten komen nog niet aan de orde.

Het was een technische toelichting met twee presentaties; van de Floriade BV en van de gemeente Almere. Het waren vlotte presentaties en er kwamen veel vragen. Die konden niet allemaal worden beantwoord. Omdat ze technisch van aard zijn, komen er schriftelijke antwoorden. Immers, normaal gesproken stellen raadsleden hun technische (verduidelijkende) vragen bij een onderwerp ook allemaal schriftelijk aan de verantwoordelijk ambtenaren. De centrale boodschap was wel duidelijk: er moet nog veel gebeuren, maar er zijn geen showstoppers meer. Nu duidelijk wordt dat Omikron meevalt en er versoepeld wordt, is er minder terughoudendheid van internationale deelnemers. Ook is er hoop een op gunstig effect op de bezoekersaantallen. De sponsormarkt zit door corona wel helemaal op slot. 

Waar gaat het over?

De Floriade BV komt met presentaties om te laten zien wat de voortgang is van het evenement en hoe het programma eruit gaat zien. Het is een technische toelichting, puur om de raad te informeren. Er is dus nog geen politieke bespreking, dat komt de volgende keer.

Het is de laatste voortgangspresentatie voor de start van het evenement op 13 april.

Waarom praat de raad hierover?

De raad werd in het verleden twee keer per jaar geïnformeerd met een voortgangsrapportage, maar halverwege 2021 werden dat voortgangspresentaties. Hoe dan ook, de raad houdt de vinger aan de pols.

Waar vind ik de stukken?

Er zijn twee conceptpresentaties:
Eentje van de Floriade BV en
eentje van de gemeente.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen: