Agendawijzer

Geen uitstel bouw basisschool De Driemaster

Raadsnummer: 24070

Geschreven op: 14-03-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Driemaster

Van uitstel naar actie: De weg naar een nieuw schoolgebouw voor De Driemaster.

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft de urgente behoefte aan een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Driemaster in Almere Stedenwijk geagendeerd. Sinds 2019 werkt de school samen met de gemeente aan plannen voor een nieuw gebouw, maar het project heeft voortdurend te maken gehad met uitstel, met een huidige planning voor realisatie in 2027/2028. Dit uitstel is voornamelijk te wijten aan toegenomen wet- en regelgeving en de complexiteit van de vele gemeenteafdelingen die bij het project betrokken zijn. Het huidige schoolgebouw is sterk verouderd, voldoet niet meer aan de hedendaagse onderwijsbehoeften, en de situatie heeft negatieve effecten op zowel de leerlingen als de leerkrachten. Financiële problemen zijn niet de oorzaak van het uitstel, aangezien er budget gereserveerd is voor dit project.

Waarom praat de raad hierover?

De indiener vindt de huidige situatie onaanvaardbaar en benadrukt dat de vernieuwing van een verouderd schoolgebouw niet tien jaar zou moeten duren. Er is bezorgdheid over de negatieve impact van de huidige omstandigheden op de leerprestaties van de leerlingen, zoals het moeten zitten in gangen door een gebrek aan klaslokalen en les krijgen in een koud gebouw. Het raadslid is van mening dat de complexiteit van regelgeving en bureaucratie het bouwproces niet in de weg zou mogen staan en roept op tot een snellere realisatie van het nieuwe schoolgebouw, uiterlijk in 2026. Daarnaast vraagt de indiener om regelmatige updates over de voortgang van het project.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24070


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Onderwijs, jeugd
Tags: onderwijshuisvesting
Raadsnummer : 24070