Agendawijzer

11-02-2022

Geheimhoudingen

Geheim stempel

Wat blijft geheim en wat mag openbaar? Het college College = college van B&W inventariseert ieder jaar de opgelegde geheimhoudingen.

10 maart - Plenair, besluit.
Raadsvoorstel Actualisatie geheimhoudingen 2019 (RV-18) AANVAARD 36/8
3 maart - Carrousel

Er zou een besluit over het voorstel genomen worden maar een van de partijen wil het toch politiek bespreken. Het werd een korte sessie. Het voorstel is om de geheimhouding rond themapark Eden Holland deels op te heffen. Een deel van de documenten blijft wel geheim vanwege bedrijfseconomische redenen. De burgemeester legde dat uit en de raad gaat daar in mee. Maar of dat echt zo is, moet blijken bij de besluitvorming volgende week.

17 februari 2022 - Carrousel in besluitrijp

Het klopte dat het presidium dacht dat het verder niet besproken hoeft te worden, door naar plenair.

Waar gaat het over?

Het college inventariseert ieder jaar de opgelegde geheimhoudingen. Daarbij wordt ervoor gekozen om telkens terug te kijken naar de voorstellen die twee jaar geleden in college en raad zijn besproken, omdat anders het risico bestaat dat de betreffende dossiers nog niet zijn afgerond en om die reden nog geen oordeel over opheffen of handhaven kan worden gegeven. In deze inventarisatie gaat het dus over 2019. Voor een onderwerp wordt voorgesteld de geheimhouding op te heffen: project Eden.

Waarom praat de raad hier over?

De raad heeft de beslissende stem over het geheimhouden van stukken. Geheimhouding is niet zo democratisch, maar soms wel nodig. Logisch dat dus de democratische vertegenwoordigers daarover beslissen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 17 februari.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer : RV18/2022