Agendawijzer

Geld woningbouw

Raadsnummer: RG58/2022

Geschreven op: 04-02-2022 | Laatst bewerkt op: 24-03-2022 | Status onderwerp:

Afbeelding:Telraam

Waarom kreeg Almere geen miljoenen om woningen te bouwen?

10 februari 2022 - Carrousel afgerond

De indiener licht zijn motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. vreemd toe, daarna volgde het gesprek in de raad. Volgens portefeuillehouder was probleem niet zozeer dat er fouten zijn gemaatk, maar dat de vraag (landelijk) groter was dan het aanbod van subsidies in de eerste ronde. Later werden de voorwaarden aangepast waardoor het lastiger werd om hiervoor in aanmerking te komen. Ook toerekening van kosten bleek niet altijd duidelijk. De portefeuillehouder gaf aan dat aanvraag ook door de gemeente zelf al is geëvalueerd. Het bleek dat de andere fracties de oproep van de indiener niet steunden, die trok de motie daarom in.

Waar gaat het over?

Het Ministerie van Binnelandse Zaken heeft een speciaal subsidieprogramma voor gemeenten om de bouw van woningen aan te jagen. Twee keer vroeg de gemeente Almere subsidie uit dit potje van het Rijk. Twee keer nul. In maart 2021 sprak de raad hier al een keer over. Toen ging het vooral over het mislopen van een bijdrage voor de campus. Er zit nu een nieuw subsidieregeling aan te komen en een fractie diende een motie vreemd in om de gemeente ertoe aan te zetten nu wél succesvol een aanvraag te doen. Het voorstel is om de mislukte pogingen grondig te onderzoeken.

Waarom praat de raad hierover?

Het is het initiatief van een van de raadsleden om dit onderzoek aan het college College = college van B&W op te dragen. Maar eerst moet een meerderheid van de raad het ermee eens zijn.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 10 februari met zinvolle links in de gesprekswijzer.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: financien
Raadsnummer : RG58/2022