Agendawijzer

Gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2023

Raadsnummer: 24026

Geschreven op: 24-01-2024 | Laatst bewerkt op: 24-01-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Water

Versterking democratische rol in de nieuwe GGD-regeling voor Almere.

Waar gaat het over?

Het collegevoorstel gaat over de Gemeenschappelijke regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Gemeentelijke Gezondheidsdienst Flevoland 2023. Dit voorstel is gemaakt na een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. (Wgr) per 1 juli 2022. De wijziging vereist dat bestaande gemeenschappelijke regelingen aangepast worden aan de nieuwe wet. Dit heeft geleid tot een definitief voorstel voor het wijzigen van de regeling van de GGD Flevoland, waarover de gemeenteraad moet beslissen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit voorstel omdat het college van burgemeester en wethouders toestemming nodig heeft van de raad om de gemeenschappelijke regeling aan te passen. Dit is een vereiste volgens de gewijzigde Wgr. De aanpassing is bedoeld om de regeling in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving en om de democratische legitimiteit te verbeteren door de gemeenteraden een sterkere rol te geven. Bovendien is er sprake van intensieve samenwerking tussen GGD Flevoland en Veiligheidsregio Flevoland, wat ook meegenomen wordt in de wijzigingen.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search/24026


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het voorstel is aangenomen.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Zorg en welzijn, gezondheid, maatschappelijke ondersteuning
Tags: gezondheid
Raadsnummer : 24026