Agendawijzer

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Tomingroep 2024

Raadsnummer: 24122

Geschreven op: 24-04-2024 | Laatst bewerkt op: 25-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Tomin

Nieuwe fase voor Tomingroep en werkvoorziening in Almere

 

Waar gaat het over?

De gemeente Almere werkt sinds 1988 samen met andere gemeenten uit de regio Gooi en Vechtstreek in het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. Werkvoorzieningsschap Tomingroep. Deze samenwerking richt zich op de begeleiding en het bieden van werk aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met verschillende soorten beperkingen. Tomingroep, dat oorspronkelijk een sociale werkvoorziening was, is getransformeerd naar een werk-leerbedrijf en helpt nu ook mensen zonder een specifieke indicatie voor sociale werkvoorziening. De recente wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. (Wgr) vragen om een actualisatie van deze regeling. Deze wijzigingen zijn gericht op het versterken van de democratische legitimatie en het vergroten van de controlerende en kaderstellende rol van de gemeenteraden binnen deze regelingen.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere bespreekt de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling omdat de wet die het kader biedt voor dergelijke samenwerkingsverbanden, de Wgr, recentelijk is gewijzigd. Deze wijziging verplicht de gemeente om de regeling bij te werken, met als doel de positie van de gemeenteraden binnen de regeling te versterken. Dit zorgt ervoor dat de gemeenteraad beter in staat is haar controlerende en kaderstellende rol uit te oefenen. Belangrijke aanpassingen omvatten onder meer het duidelijker formuleren van het recht op inspraak en het toevoegen van evaluatie- en informatieplichten. Door deze veranderingen kan de gemeenteraad meer invloed uitoefenen op beslissingen die financieel van groot belang zijn voor de gemeenschap. De discussie en besluitvorming binnen de gemeenteraad zorgen ervoor dat de belangen van de Almeerse inwoners goed vertegenwoordigd en beschermd blijven binnen de kaders van deze samenwerking.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24122


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen: