Agendawijzer

Gemengd wonen project

Raadsnummer: 24060

Geschreven op: 01-03-2024 | Laatst bewerkt op: 14-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de Esplanade met waterval en recreerende mensen

Samen onder één dak: Uitdagingen en kansen van gemengd wonen.

 

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel gaat over een gemengd wonen project door woningcorporatie De Alliantie, waarbij 50% van de woningen aan statushouders en de andere 50% aan reguliere huurders wordt toegewezen. Reguliere huurders moeten gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een prettige leefomgeving, terwijl statushouders direct worden bemiddeld. Een raadslid wil dit graag bespreken omdat het vragen oproept over de motivatie-eis, integratieverantwoordelijkheid, de rol van een 'community builder' voor het woonklimaat, en de evaluatie van het project.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid heeft zorgen over de uitvoering en gevolgen van het gemengd wonen project. Specifieke aandachtspunten zijn de selectieprocedure, de impact op de integratie van statushouders, mogelijke veiligheidsproblemen en de behoefte aan duidelijkheid over de evaluatie van het project. Het raadslid heeft als doel om de kwesties rondom gemengd wonen en de verdeling van verantwoordelijkheden te verhelderen en te bespreken hoe het project bijdraagt aan de Almeerse gemeenschap.

 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24060


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

De  motie was door veel partijen ingediend. De overige partijen vinden de motie overbodig omdat het college al van plan is het gemengd wonen project te gaan evalueren. Het college ontraadt de motie op het onderdeel dat er wordt opgeroepen geen nieuwe gemengd wonen projecten aan te gaan alvorens de evaluatie is afgerond. Het college wil deze optie openhouden omdat ze er alles aan willen doen om aan de taakstellingen tot het huisvesten van statushouders te voldoen. Een soortgelijk project biedt daar wel oplossingen voor. De indieners dienen de motie toch, ongewijzigd, in.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Wonen, leefbaarheid
Tags: wonen
Raadsnummer : 24060