Agendawijzer

Gesprek met de accountant

Raadsnummer: 24166

Geschreven op: 12-06-2024 | Laatst bewerkt op: 22-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Foto van de drie nieuwe accountants tijdens een carrouselvergadering.

In gesprek met de accountant: Controle van gemeentelijke uitgaven

Waar gaat het over?

De gemeenteraad van Almere heeft onlangs de Programmarekening 2023 ontvangen, waarin het college College = college van B&W van B&W verantwoording aflegt over de besteding van het budget. Om deze jaarrekening te controleren, wordt de raad geïnformeerd door een accountant. Dit gesprek met de accountant is een belangrijke stap voor de raad om te bepalen of het geld goed is besteed. De accountant presenteert zijn bevindingen en biedt een accountantsverklaring aan. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de raadsleden de kans om vragen te stellen en verduidelijkingen te krijgen over de financiële rapportage.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt de Programmarekening en het accountantsverslag om te zorgen voor transparantie en verantwoording over de uitgaven van de gemeente. Dit is cruciaal omdat de raad de verantwoordelijkheid heeft om te controleren of het geld op een verantwoorde manier is besteed. Het gesprek met de accountant helpt de raad om een geïnformeerde beslissing te nemen voordat zij in een later stadium politieke vragen en discussies aangaan met het college. Dit proces is van belang om het vertrouwen van de inwoners in de gemeentelijke financiën en besluitvorming te behouden.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Aan de controletafel kon de raad al zijn vragen stellen aan de accountant. Maar eerst was het aan de accountant zelf om de bevindingen te presenteren. Over het algemeen ziet de jaarrekening er hartstikke goed uit. Toch zijn er een paar punten die om aandacht vragen. Zo is er een tekort van 11 miljoen euro bij de jeugdzorg. Ook is het nog een grote uitdaging om de begroting van komend jaar sluitend te krijgen. Dat betekent dat er net zoveel geld binnenkomt als dat eruit gaat. Dat vraagt de komende tijd dus om de nodige aandacht van de raadsleden.

De raad stelde vooral vragen over de rechtmatigheidstoets. Dat is een nieuw instrument in de gereedschapskist van de accountant. Pas vanaf volgend jaar is het mogelijk om begrotingen met elkaar te vergelijken aan de hand van die toets. Volgende week praat de raad verder over de jaarrekening. Dan gaan de raadsleden in gesprek met het college.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Financiën
Tags: financien
Raadsnummer : 24166