Agendawijzer

Gesprek met de Ombudsman over jaarverslag 2023

Raadsnummer: 24168

Geschreven op: 21-06-2024 | Laatst bewerkt op: 21-06-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Ombudsman

Evaluatie en aanbevelingen: Ombudsman licht jaarverslag toe

Waar gaat het over?

De ombudsman van Almere heeft zijn jaarverslag voor 2023 gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dit verslag bevat bevindingen en aanbevelingen over hoe de gemeente omgaat met klachten van inwoners. De ombudsman beoordeelt of de gemeente eerlijk en correct handelt. Dit helpt niet alleen de inwoners, maar ook de raadsleden om hun controlerende taak goed uit te voeren.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad bespreekt dit jaarverslag om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Door het jaarverslag te bespreken, kunnen de raadsleden bepalen of de informatie voldoende is of dat er acties nodig zijn om de dienstverlening te verbeteren. Het gesprek met de ombudsman biedt raadsleden de kans om vragen te stellen en meer te leren over de specifieke aanbevelingen voor Almere. Als de raad verdere actie nodig acht, kan een vervolgbespreking worden gepland.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/item%2F942343


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Op 27 juni werd gesproken met de ombudsman en de kinderombudsman over het jaarverslag van 2023: "Burn-out bureaucratie". De ombudsman lichtte in zijn toelichting enkele zaken uit het jaarverslag toe, in het bijzonder in relatie tot Almere. Zo is de klachtenafhandeling het afgelopen jaar sterk verbeterd. Wel moet er extra aandacht zijn voor de manier waarop participatie plaatsvindt. Het onderzoek naar Nobelhorst werd hierbij als voorbeeld genoemd.

Hierna was er ruimte voor vragen. De raad vroeg om verheldering over de verklaring van 'klaagmoeheid' en de reden achter het geringe aantal klachten in Almere. Ook wilde de raad meer weten over de relatie tussen de ombudsman en het college. De ombudsman verklaarde dat 'klaagmoeheid' deels veroorzaakt wordt door het lage aantal klachten. Mensen zien het nut van klagen niet in omdat ze enerzijds bang zijn voor de gevolgen en anderzijds de weg naar de ombudsman niet kunnen vinden. Daarnaast is wetenschappelijk bewezen dat van de 100 mensen die een klacht hebben, er slechts één daadwerkelijk een klacht indient.

Wat betreft de relatie tussen het college en de ombudsman werd aangegeven dat dit inherent is aan de rol van de ombudsman. Ten slotte kondigde de raad een motie aan waarin gevraagd wordt om een vierjaarlijkse kwartaalrapportage om meer inzicht te krijgen in de klachten en de klachtbehandeling.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags: ombudsman
Raadsnummer : 24168