Agendawijzer

Gesprek Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Raadsnummer: 24064

Geschreven op: 15-03-2024 | Laatst bewerkt op: 15-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Omgevingsdienst

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstre en Almere

Waar gaat het over?

In 2013 is de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) opgericht om milieutaken zoals vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te voeren voor 12 gemeenten, waaronder Almere, en twee provincies. De OFGV heeft als doel een veilige en duurzame leefomgeving te creëren. Deze ambitie is mede geïnspireerd door aanbevelingen uit een rapport van de commissie Van Aartsen in 2021, gericht op het verbeteren van het Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-stelsel. De OFGV staat voor de uitdaging om zich toekomstbestendig en slagvaardig op te stellen in het licht van deze aanbevelingen en de eigen ambities voor een duurzamere omgeving.

Waarom praat de raad hierover?

De gesprekken in de Almeerse raad over de OFGV werden voorheen vooral gevoerd tijdens de budgetcyclus, maar sinds vorig jaar is er een breder gesprek op gang gekomen los van deze momenten. Dit initiatief heeft als doel om de raad dieper in te laten gaan op regionale vraagstukken en de samenwerking met de OFGV, waardoor ze beter zicht krijgen op de effectiviteit en efficiëntie van de dienstverlening. Dit jaar focust het gesprek zich op de landelijke en regionale ontwikkelingen in het VTH-gebied, de ontwikkelingen binnen de OFGV zelf en de specifieke bijdrage van de OFGV aan de stad Almere, waaronder thema's als sloop, asbest en energiebesparing. Het doel is om door middel van een open dialoog meer inzicht te krijgen in de werkzaamheden van de OFGV en de rol van de raad hierin, om zo een beter en effectiever beleid te kunnen voeren.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een open gesprek tussen de raad en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek met als doel de raad te helpen om goed inzicht te krijgen in het werk van de OFGV en de positie van de raad daarin. De nieuwe directeur presenteerde helder aan de raad welke taken, ontwikkelingen en uitdagingen er zijn voor de Omgevingsdienst. Het aantal vraagstukken en de complexiteit van deze vraagstukken gaat toenemen de komende jaren. Daarbij zullen keuzes moeten worden gemaakt.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.