Agendawijzer

Gevolgen invoering spreidingswet voor opvang veiligelanders in Almere

Raadsnummer: 24044

Geschreven op: 14-02-2024 | Laatst bewerkt op: 27-03-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:test

Nieuwe spreidingswet: Wat betekent dit voor Almere?

Waar gaat het over?

Een raadslid heeft een agendavoorstel ingediend over de gevolgen van de invoering van de spreidingswet voor de opvang van veiligelanders en asielzoekers in Almere. Recentelijk heeft de Eerste Kamer deze wet goedgekeurd, wat leidt tot een wijziging in het beleidskader voor de opvang van asielzoekers in Nederland.  Dit is voor het raadslid aanleiding tot een discussie over de noodzaak en omvang van deze opvang in de stad.

Waarom praat de raad hierover?

Het raadslid wil dit onderwerp bespreken om inzicht te krijgen in de gevolgen van de spreidingswet voor Almere en de voortzetting van gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvangfaciliteiten. Dit is in het licht van een eerder vastgestelde motie tegen overlast door veiligelanders en Dublinclaimanten en de discussie over de geschiktheid van de voormalige Penitentiaire Inrichting in Almere-Buiten als opvanglocatie.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

 https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24044


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Het college gaf aan dat de gesprekken die gevoerd worden met het ministerie van Justitie en Veiligheid niets te maken hadden met het naleven van de spreidingswet. Voor wat betreft de spreidingswet levert Almere haar deel. De gesprekken met het ministerie gaan er over of de voormalige penitentiaire inrichting in Almere Buiten een goede plaats is om kansarme asielzoekers op te vangen. En of dat onder veilige voorwaarden, waar de raad mee in kan stemmen, gebeurt. De meeste raadsleden vonden dat deze agendering te vroeg komt. Dat vond de wethouder ook. Zij geeft aan dat het mnisterie binnenkort met een plan komt, die zij vervolgens aan de raad voor legt. Veel raadsleden willen dit voorstel afwachten en er dan nog een keer over doorspreken, als er een volledig beeld ligt. Voor nu is dit agendavoorstel voldoende besproken. 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Bijzondere projecten (Floriade, Oosterwold, en dergelijke)
Tags: asielzoekers
Raadsnummer : 24044