Agendawijzer

20-05-2022

GGD meerjarenbegroting

Foto van ambulances en paramedici.

In Flevoland zijn zes gemeenten samen verantwoordelijk voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst.

9 juni - plenair

Raadsvoorstel Ontwerpbegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GGD (RV-44/2022) AANVAARD 44/0

2 juni 2022 - carrousel, afgerond

De raad ziet geen noemenswaardige bezwaren tegen het voorliggende raadsvoorstel. Wel werd gevraagd over hoe in de begroting om te gaan met een mogelijke (nieuwe) Corona-golf in het najaar. Een andere vraag was waarom er geen duurzaamheidsaanpak begroot is.
De eerste vraag was gemakkelijk te beantwoorden: Corona is een post die door de overheid wordt vergoed. Maar duurzaamheid is inderdaad een tekortkoming die door de de portefeuillehouder herkend werd. Daar gaan ze in de toekomst wel (meer) rekening mee houden.

Waar gaat het over?

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst is een regionale organisatie die voor meer dan één gemeente gezondheidstaken. Elke gemeente moet een GGD hebben, dat is in de wet geregeld. Is er een gemeenschappelijke dienst, dan zijn er samenwerkende gemeenten verantwoordelijk voor de GGD.

Waarom praat de raad hierover?

Gemeenteraden moeten toezicht houden op de bestedingen van hun gemeente en daarom moeten ze ook over de plannen en kosten van een GGD oordelen. GGD Flevoland heeft nu een begroting en meerjarenberekening opgesteld. De raden van Lelystad, Urk, Zeewolde, Dronten, NOP en Almere mogen daar een zienswijze Met een zienswijze laat iemand weten hoe hij/zij over een onderwerp denkt. op indienen. Ofwel: zeggen wat ze ervan vinden.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op Notubiz.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.