Agendawijzer

29-01-2022

GR Tomingroep

Een tuinman maait onkruid en gras

De gemeente biedt veilige en bestendige werkplekken aan medewerkers die vroeg bij de sociale werkvoorziening werkten.

3 februari - Carrousel: besluitrijp én besluit

Dit onderwerp staat bij 'besluitrijp'. Er wordt verwacht dat de raad er niet veel vragen of opmerkingen over heeft. Dus wordt in de besluitrijp-vergadering voorgesteld om het meteen naar de volgende plenaire vergadering door te sturen om een besluit over te nemen.
En dat kwam uit. Later op de avond nam de raad het voorstel met algemene stemmen aan.

Waar gaat het over?

Niet iedereen kan in een gewone baan terecht. Soms zijn er beperkingen die dat heel moeilijk of onmogelijk maken. Vroeger waren daarvoor overal in Nederland sociale werkplaatsen. Maar dat is niet meer zo. Daarom maakt Almere met organisaties afspraken om deze inwoners te ondersteunen. Een daarvan is de Tomingroep. Almere doet het samen met andere gemeenten in de regio en daarom wordt dat een gemeenschappelijke regeling genoemd.

Waarom praat de raad hierover?

De raad moet toestemming geven voor het aangaan of wijzigen van gemeenschappelijke regelingen Een gemeenschappelijke regeling is een samenwerkingsverband tussen meerdere overheden. . Dat is bij wet geregeld.

Waar vind ik de documenten?

In de bijlage bij de agendering op 3 februari 2022.
In het raadsvoorstel is het goed samengevat.

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Pluryn financiën
Pluryn financiën
2022-11-10