Agendawijzer

Gratis en de Grondwet

Raadsnummer: 24063

Geschreven op: 08-03-2024 | Laatst bewerkt op: 29-03-2024 | Status onderwerp: in behandeling

Afbeelding:Paspoort

Kostenloos je naam veranderen bij bijzondere omstandigheden.

Waar gaat het over?

Het agendavoorstel van een raadslid gaat over het onderzoek naar het gratis maken van wijzigingen in geslachtsaanduiding op identiteitspapieren voor inwoners van Almere die hun geslacht willen veranderen. Dit voorstel komt voort uit een bericht dat de kosten voor deze wijzigingen hoog zijn en dat het gratis maken ervan drempelverlagend kan werken. Echter, het raadslid benadrukt dat er ook andere groepen inwoners zijn die te maken hebben met vergelijkbare uitdagingen en kosten, zoals mensen die hun naam willen veranderen vanwege persoonlijke, veiligheids- of identiteitsredenen. Deze naamsveranderingen kunnen net zo belangrijk zijn voor de identiteit van een persoon als geslachtsverandering en gaan vaak gepaard met een lang en kostbaar proces.

Waarom praat de raad hierover?

De discussie binnen de gemeenteraad richt zich op de vraag of het gratis maken van dergelijke identiteitswijzigingen uitgebreid moet worden naar andere groepen inwoners die met vergelijkbare uitdagingen kampen. Het raadslid stelt dat als de ene groep (die van geslacht verandert) recht heeft op kosteloze wijziging van identiteitsdocumenten, dit recht ook moet gelden voor andere groepen met vergelijkbare behoeften. Het doel van de bespreking is om de meningen van de raadsleden te inventariseren en te onderzoeken of er breed draagvlak is voor het uitbreiden van deze service. De uiteindelijke besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraad, aangezien het gaat om uitgaven van de gemeente en het de inwoners van Almere betreft. 

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24063


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Een mooi gesprek met veel persoonlijke inbreng aan tafel. Eeen raadslid nam met dit agendavoorstel het initiatief om het gesprek met de raad aan te gaan over het mogelijk uitbreiden van het onderzoek naar een grotere doelgroep voor het gratis maken van de wijziging van geslachtsaanduiding in paspoorten in het geval van geslachtsverandering. Uitkomst van het gesprek was dat er een vervolg komt op dit gesprek, waarbij het raadslid een motie gaat maken waarin duidelijk de kaders voor het vervolgonderzoek staan beschreven. Wordt vervolgd dus op een later tijdstip.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Gemeentelijke organisatie, dienstverlening
Tags:
Raadsnummer : 24063