Agendawijzer

Grip en controle op aangenomen moties

Raadsnummer: 24115

Geschreven op: 17-04-2024 | Laatst bewerkt op: 19-04-2024 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Motie

Betere controle op uitvoering moties Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen.

 

Waar gaat het over?

Een aantal raadsleden wil zorgen voor een betere grip en controle op de moties die door de gemeenteraad zijn aangenomen. Moties zijn voorstellen van raadsleden over hoe het college College = college van B&W van burgemeester en wethouders bepaalde zaken moet aanpakken of veranderen. Nadat een motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. is aangenomen, is het de bedoeling dat het college deze uitvoert. Echter, tot nu toe wordt er maandelijks wel een lijst gedeeld met daarin welke moties zijn aangenomen, welke nog openstaan en welke nog uitgevoerd moeten worden. Wat ontbreekt is duidelijke informatie over hoe ver het college is met de uitvoering van elke motie en wanneer verwacht wordt dat deze klaar zal zijn.

Waarom praat de raad hierover?

De gemeenteraad van Almere heeft een controlerende rol en vindt het belangrijk dat zij goed kan zien of het college de aangenomen moties ook echt uitvoert. Momenteel staan er ruim 90 moties op de lijst waarvan de status onduidelijk is. Dit maakt het moeilijk voor de raad om hun werk goed te doen. Daarom wordt er nu voorgesteld door een aantal raadsleden om de lijst met moties te verbeteren. Het idee is om vanaf 1 juli een samenvatting toe te voegen aan elke motie met informatie over de uitvoering en wanneer de afhandeling verwacht wordt. Dit moet de raad helpen om beter toezicht te houden en zo hun controlerende taak effectiever uit te voeren.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24115


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: Politieke Markt
Raadsnummer : 24115