Agendawijzer

Gronduitgifte aan bedrijven

Raadsnummer: rg340/2022

Geschreven op: 10-11-2022 | Laatst bewerkt op: 09-12-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Illustratie plattegrond van bedrijventerreinen in Almere

Door het zogenaamde 'Didam-arrest' verloopt de gronduitgifte aan bedrijven in Almere vertraagd.

Waar gaat het over?

Op 8 november verscheen een artikel op de website van Almere Deze Week waaruit het lijkt dat bedrijven die zich in Almere willen vestigen, dat niet kunnen omdat de gemeente niet in staat is om hen grond te leveren. En dat lijkt te komen omdat het grondbedrijf nog niet de gevolgen van het zogenaamde Didam arrest te verwerken. Dat arrest stelt dat grond niet meer simpelweg aan één partij uitgegeven mag worden, maar dat iedereen de kans moet krijgen om zich in te schrijven voor het betreffende stuk grond. Dat vraagt om een aanpassing van procedures en het lijkt er dus op dat Almere (nog) niet in staat is geweest om die procedures te wijzigen. Dat terwijl het andere gemeenten wel lijkt te lukken.

Almere wil graag dat nieuwe bedrijven zich vestigen omdat het goed is voor de economie en banen oplevert die Almere hard nodig heeft. Een raadslid van dat een serieus en ernstig probleem en wil er daarom met de portefeuillehouder over praten. Onderwerpen zullen zeker zijn wat dit voor financiële gevolgen heeft en hoe het college College = college van B&W de raad gaat blijven informeren.

Op 1 februari 2022 stuurde het college de raad een raadsbrief over het Didam-arrest en de gevolgen voor gronduitgifte. Strekking van de brief is dat in de komende maanden bekeken wordt hoe de gemeente hier in de praktijk mee omgaat. Daarbij wordt onder andere gesproken over een eventuele aanscherping van de Nota Grondbeleid en een handelingskader voor medewerkers. Het presidium kan zich voorstellen dat de raad deze bespreking gebruikt om met het college te spreken over de stand van zaken en de rol en betrokkenheid van de raad. ?

https://www.almeredezeweek.nl/nieuws/algemeen/54425/trage-gronduitgifte-dupeert-meerdere-bedrijven

de stukken staan tijdelijk op:

https://almere.notubiz.nl/document/12026194/1/Agendavoorstel+grond+nav+Didam+arrest

Kunt u stukken niet vinden, bijvoorbeeld omdat onze link niet (meer) werkt? Met onze documentwijzer vindt u ze snel zelf!


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

24 november - Het ging over drie concrete kwesties: waarom lopen we achter, is er financiële schade en hoe is/blijft de raad geïnformeerd?
 
De portefeuillehouder maakte veel duidelijk. Er waren heel veel dossiers om door te lichten en dat moet heel zorgvuldig. Dus dat kost een bak tijd. Je kunt het ook snel doen, maar dan loop je risico op rechtszaken. Almere koos voor zekerheid. Maar, inmiddels zijn die onderzoeken vrijwel afgerond en kan er per 1 december weer grond worden uitgeven. En de gemeente heeft de werkwijze van gronduitgifte nu aangepast.
Of er financiële schade is ontstaan is moeilijk om vast te stellen. Als het al zo is, dan is het niet problematisch vond hij, want feit is dat het grondbedrijf van de gemeente niet de verwachte 25 miljoen gaat opleveren, maar wel 34 miljoen.
Of de raad voldoende geïnformeerd was en hoe dat in de toekomst moet hield de wethouder het simpel; het college stuurde eerder dit jaar (februari) hierover een raadsbrief en natuurlijk komt dit altijd bij de begroting aan de orde. Er waren raadsleden die opperden extra informatie-afspraken te maken, maar dat leek geen bijval te krijgen.
Voldoende besproken.

 

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen, economie
Raadsnummer : rg340/2022