Agendawijzer

Haat en discriminatie keihard aanpakken: Kom op Almere!

Raadsnummer: 24135

Geschreven op: 15-05-2024 | Laatst bewerkt op: 15-05-2024 | Status onderwerp: klaar voor besluit

Afbeelding:Foto van spelpionnen

Samen tegen haat

Waar gaat het over?

Deze motie Met een motie kan een raadslid een onderwerp ter bespreking en stemming aandragen. van twee partijen richt zich op het aanpakken van haat en discriminatie in Almere. De indieners willen dat iedereen in Almere zich veilig voelt en vrij is van intimidatie. De burgemeester van Almere heeft eerder opgeroepen om eenheid te bewaren, gezien de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Er zijn incidenten van haat en discriminatie geweest, gericht op verschillende gemeenschappen, zoals antisemitische voorvallen en aanvallen tegen moslims. Almere wil, net als Amsterdam, een campagne opzetten om bewustwording te vergroten en haat en discriminatie te bestrijden. Deze campagne zal ongeveer €50.000 kosten en valt onder het actieprogramma Almere Divers en Inclusief 2023 – 2026.

Waarom praat de raad hierover?

De indieners willen deze kwestie bespreken omdat ze vinden dat de veiligheid en eenheid van de inwoners onder druk staan door toegenomen haat en discriminatie. Recente incidenten hebben laten zien dat mensen worden aangevallen vanwege hun afkomst of religie. Dit heeft geleid tot een gevoel van onveiligheid en verdeeldheid in de stad. Om dit tegen te gaan, stellen de indieners voor om samen te werken met lokale gemeenschappen, organisaties en experts. Ze willen een bewustwordingscampagne ontwikkelen, geïnspireerd door een succesvolle campagne in Amsterdam. Ze vinden dat het noodzakelijk is om haat en discriminatie actief en hard aan te pakken om de vrede en samenhorigheid in Almere te bewaren.

U vindt de stukken in onze documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/instrument/24135


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Bij de wegingstafel bleek geen behoefte aan inhoudelijke bespreking van deze motie. Dat betekent niet dat het onderwerp de raad niet zo interesseren maar dat de motie zo duidelijk is dat hier direct over gestemd kan worden. Maar er hadden zich twee insprekers gemeld. En die deelden hun ervaringen met de raad op dit thema. De raad hoorde de verhalen aan en stelde vragen aan de insprekers. En nam de informatie dankbaar tot zich om straks een goede stem uit te kunnen brengen over de motie.


Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Inclusiviteit, diversiteit en integratie
Tags: discriminatie
Raadsnummer : 24135