Agendawijzer

Havenhoofd en havenkom

Raadsnummer: rv57/2022

Geschreven op: 23-09-2022 | Laatst bewerkt op: 01-10-2022 | Status onderwerp: afgerond

Afbeelding:Varende passant in Havenkom Almere Haven

Er is een bestemmingsplan om ongewenste bouw in de havenkom te voorkomen.

29 september 2022 - plenair
  • Raadsvoorstel Bestemmingsplan Havenhoofd en havenkom, 1e partiële herziening (RV-57/2022) AANVAARD 42/0

 

 
29 september 2022 - carrousel

Het voorstel van het college College = college van B&W wordt besproken. Alle fracties zijn positief over het voorstel. Maar driekwart van de fracties geeft daarnaast aan de late agendering van het voorstel te betreuren, omdat ze zich daardoor voor het blok gezet voelen. Zij spreken tevens de verwachting uit dat dit voortaan niet meer voorkomt. Het college wijst op de krappe wettelijke termijn, maar vindt ook dat deze gang van zaken geen herhaling verdient.

Waar gaat het over?

In 2021 ontstond onrust, omdat een projectontwikkelaar op de plek van het voormalige Veerhuys een zes-verdiepingen flat wilde bouwen. Dat werd toen voorkomen.

Maar dát iemand daar bouwplannen kon ontwikkelen kwam omdat het bestemmingsplan voor dat gebied niet actueel was bijgehouden. De gemeente heeft nu een nieuw (ontwerp) bestemmingsplan gemaakt. Dat heeft ter inzage gelegen en er zijn zienswijzen op gekomen. Die zijn verwerkt in het raadsvoorstel. De raad kan nu controleren of de gemeente haar werk goed deed: of het bestemmingsplan naar de zin van de stad is; en of aan de zienswijzen voldoende recht is gedaan.

Waarom praat de raad hierover?

Niet de gemeente, maar de volksvertegenwoordigers moeten bestemmingsplannen vaststellen.

Waar vind ik de stukken?

Bij de agendering op 29 september.


Eerdere berichten

Hieronder vindt u berichten uit de historie van dit onderwerp.

Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: bouwen
Raadsnummer : rv57/2022