Agendawijzer

29-03-2022

Het afscheid

Afscheid vertrekkende raadsleden 2018-2022

Een mooie avond voor het afscheid van raadsleden die niet aanbleven. De burgemeester sprak ze stuk voor stuk persoonlijk toe.

Op de 21e begonnen de gekozen inwoners zich warm te lopen voor hun taak, op de 24e zagen de vertrekkende raadsleden juist het einde van hun termijn naderbij komen. Eerst was er het Raadsvoorstel Onderzoek geloofsbrieven en toelating tot de nieuwe raad. Dat is een belangrijke stap, want uit het onderzoek geloofsbrieven moet dat de kandidaten aan de vereisten voor het raadslidmaatschap voldoen en geen 'onverenigbare betrekking' vervullen. We schreven het hierboven al. De bestaande raad ziet dus toe op de toelaatbaarheid van de nieuwe. Ook dat is dus democratisch.

Het tweede agendapunt betrof het afscheid van de raadsleden die niet terugkeren. Dat zijn er 21. Voor elk van hen sprak de burgemeester een korte lofrede uit. Daarin blikte ze vaak terug op de afgelopen vier jaar en benoemde ze bijzondere momenten van de raadsleden tijdens hun raadsperiode. Voor heel wat raadsleden was dat een emotioneel, want het raadswerk is intensief en de meesten hebben zich met idealisme en passie van hun taak gekwijt. Maar behalve een volksvertegenwoordigend orgaan is de raad ook een gezelschap van 45 mensen dat samen vraagstukken moet doorgronden, problemen moet oplossen en (vaak lastige) besluiten moet nemen. Dat is alsof je samen, vier jaar lang, als een topsport-team hebt gewerkt. En ook al zijn de idealen en meningen heel verschillend, stoppen als raadslid is dus ook afscheid nemen van het team waar je vier jaar lang heel intensief aan hebt deelgenomen. De raadsleden reageerden kort op de lofredes.
Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Kascommissie
Kascommissie
2022-06-24
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Politiek, bestuur, democratie en participatie
Tags: gemeenteraad
Raadsnummer :