Agendawijzer

03-03-2022

Hoogspanningsstation of datacenter aan de Trekweg

Datacenter van binnen

Een hoogspanningsstation of datacenter in de buurt. Daar zit niemand op te wachten.

10 maart Carrousel, afgerond.

Er komt geen datacenter, noch een hoogspanningsonderstation aan de Trekweg. Het onderzoek naar inpassing van een datacenter is stopgezet totdat het rijk met beleid voor grote datacenters komt. En er ligt geen vraag van de netbeheerder voor een extra hoogspanningsonderstation. Deze zou in de toekomst – als Almere verder groeit - wel kunnen komen. De discussie tijdens de vergadering ging daarom vooral over de vraag of participatie al van belang is op het moment dat ambtenaren locaties verkennen voor voorzieningen die een plek moeten krijgen in de stad. Een eenduidige conclusie was er niet. De meningen verschilden over wanneer het zinvol is om te beginnen met participatie. Sommige raadsleden vonden dat eerst de randvoorwaarden voor een ontwikkeling duidelijk moeten zijn, anderen dat je die randvoorwaarden juist met de inwoners moet bespreken. De indiener was tevreden met het gevoerde gesprek hierover.   


Waar gaat het over?

Langs de A6 in de buurt van de Trekweg komt eventueel een onderstation van de beheerder van het elektriciteitsnetwerk of een datacenter. Dat begrepen inwoners via een WOB-verzoek. Vorig jaar stelde een partij hierover vragen tijdens een actualiteitenhalfuur. Maar volgens deze partij was het antwoord op de gestelde vragen niet helemaal duidelijk. Daarom zette zij het onderwerp op de agenda.

Waarom praat de raad hierover?

De partij die het voorstel indiende, wil nog wat vragen aan het college College = college van B&W stellen over de plannen. Ook wil zij met andere raadsleden in gesprek hoe zij vinden dat het college in dit geval is omgegaan met de communicatie met, en participatie van, inwoners.

Waar vind ik de stukken?

Gesprekswijzer
Agendavoorstel

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen