Agendawijzer

13-10-2022

Hortus (bouw Floriadewijk)

Foto van Floriade met paviljoen en bezoekers

Over de bouw van de duurzame wijk Hortus (op het Floriadeterrein) is onenigheid. Wat is er aan de hand?

24 november - Twee moties werden besproken: eentje is een motie van afkeuring over de manier waarop (verschillende) wethouders tot nu toe zijn omgegaan met het dossier Hortus (dus met de plannen voor de woonwijk). De tweede motie roept op niet langer te wachten, maar zo snel mogelijk met de projectontwikkelaar te bespreken dat de geplande 660 woningen zo snel mogelijk gebouwd gaan worden. Beide kunnen volgende keer door naar besluitvorming.

Echter, de indiener van het agendavoorstel kondigde aan ook met een debatverzoek te komen, omdat bekend is geworden dat het geschil met Weerwater CV over de woonwijk Hortus al heel lang speelt. De raad heeft daarover pas dit najaar via de media vernomen. Het debat wordt volgende week geagendeerd.

Waar gaat het over?

Tussen de gemeente Almere en het bedrijf dat op het Floriadeterrein de woonwijk Hortus gaat bouwen (de Weerwater CV) blijkt onenigheid te heersen. Ze zijn het niet eens over de invulling en uitvoering van de woonwijk. Eerder waren uit de raad hierover al schriftelijke vragen gesteld. De beantwoording door het college College = college van B&W bevestigt de onenigheid, maar roept bij de sommige raadsleden nieuwe vragen op.
De indiener van het agendavoorstel wil het college in de gelegenheid stellen nader uitleg te geven. En met de andere raadsleden in gesprek over de voorwaarden (wat de raad betreft) waaronder de realisatie van de woonwijk zo snel mogelijk gestart kan worden.

Doel van de bespreking is dat voor de raad duidelijk wordt wat exact de verschillen van inzicht zijn, wat de status van het geschil is en aan welke oplossingsrichtingen wordt gedacht. En dat de raad in de gelegenheid wordt gesteld zich daarover uit te spreken.

Waarom praat de raad hierover?

Een raadslid wil antwoorden op de vragen van het college en de raad en diende een agendavoorstel in.

Waar vind ik de stukken?

In de zoekresultaten van de documentwijzer:

https://documentwijzer.raadvanalmere.nl/app/search?q=hortus&sort=date_desc

 

Wie kan ik hierover spreken?

Klik hier de portefeuillecategorie aan waar u interesse in heeft. U krijgt dan een overzicht van raadsleden en fractieassistenten die voor die portefeuille woordvoerder zijn.

Vergelijkbare artikelen
Bodembeheer
Bodembeheer
2022-05-13
Afvalsysteem
Afvalsysteem
2021-09-16
Artikel delen:
Portefeuille categorie: Stadsontwikkeling (ontwikkeling en vernieuwing)
Tags: duurzaamheid, ecologie
Raadsnummer :